บทความยอดนิยม

 

บทความล่าสุด

13/05/2022

เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถส่งไฟล์ PDF ผ่านอีเมล

06/05/2022

ผู้ซื้อให้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปหลังจากได้รับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อย่างย่อต้องทำอย่างไร

06/05/2022

รู้จักกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

29/04/2022

วิธีการดูลายเซ็นดิจิทัลบนไฟล์ PDF เมื่อเปิดผ่านโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC  

29/04/2022

ไฟล์ XML คืออะไร? (ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กรมสรรพากร) 

22/04/2022

เชื่อมต่อโปรแกรม Leceipt กับ Lazada ง่าย ๆ

22/04/2022

ลูกค้าถามว่ามีหลักฐานอะไรที่แสดงว่าบริษัทได้ลงทะเบียน e-Tax Invoice & e-Receipt แล้ว เราจะทำอย่างไร?

08/04/2022

แนะนำ โปรแกรมและApplication ที่ใช้ในการเปิดเอกสาร PDF ที่สร้างจากโปรแกรม Leceipt

08/04/2022

ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ต้องจัดหาซอฟต์แวร์อย่างไร?