02/12/2022

ลายเซ็นดิจิทัลบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นสีเขียวทำอย่างไร ?

หากท่านได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และมั่นใจว่าเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือแต่ลายเซ็นดิจิทัลไม่เป็นสีเขียว ให้ทำการ อัปเดต Adobe Approve Trust List (AATL) เพื่อให้มี Thailand National Root Certificate อยู่ใน Adobe Approve Trust List (AATL) […]
25/11/2022

พัฒนาซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt เอง VS ซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt สำเร็จรูป เลือกแบบไหนดี? 

หากบริษัทมอบหมายงานให้คุณทำการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) โดยการมอบหมายงานให้ Implement ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เข้ากับระบบงานเดิมของบริษัท และคุณกำลังตัดสินใจว่าจะให้ทีม IT ของบริษัทพัฒนาโมดูล e-Tax Invoice & e-Receipt ขึ้นมาใหม่เองทั้งหมด […]
18/11/2022

SAP S/4HANA Cloud คืออะไร?

SAP S/4HANA Cloud คือ SaaS ของ SAP S/4HANA ERP ซึ่งเป็นชุดแอปพลิเคชันทางธุรกิจแบบบูรณาการ SAP S/4HANA Cloud เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ตามข้อมูลของ SAP จุดมุ่งหมาย คือ การจัดหาระบบ […]
07/11/2022

Leceipt ช่วย SAP Business One สร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt 

SAP Business One เป็นซอฟต์แวร์ ERP ระดับโลกที่หลายบริษัทในประเทศไทยใช้งาน  เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้งานทั่วโลกจึงได้ถูกออกแบบมาเป็นมาตรฐานที่ให้ทุกประเทศทั่วโลกใช้งานได้ ซึ่งหากถูกนำมาใช้งานในประเทศไทย จะต้องทำการออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย (Thailand Compliant) ซึ่งหากทำการปรับแต่งที่ตัว SAP Business One อาจจะใช้เวลานานหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปี อีกทั้งต้องมานั่งประชุมซ้ำแล้วซ้ำอีกกว่าที่งานจะจบเพื่อที่ได้ออกเอกสาร e-Tax […]
28/10/2022

SAP Business One คืออะไร?

SAP Business One คือ แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ERP ที่มีไว้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางโดยเฉพาะ SAP Business One (หรือที่เรียกว่า SAP B1) ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดที่ว่าบริษัทขนาดเล็กต้องการซอฟต์แวร์ ERP เพื่อช่วยในการจัดการธุรกิจของตน แต่ไม่ใช่ ERP แบบที่องค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนต้องการ มีโมดูลการทำงานสำหรับการเงิน […]
21/10/2022

อัปเดท Features ของโปรแกรม Leceipt ประจำเดือน ตุลาคม 2565

Leceipt เป็นโปรแกรมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรองรับการออกเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบไฟล์ PDF (สำหรับส่งให้ลูกค้าสามารถส่งไฟล์ผ่านอีเมลและ SMS) และ XML (สำหรับส่งให้กรมสรรพากร) โดยมีทั้งเอกสารในรูปแบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เอกสารธุรกิจ เอกสารรายงาน และการสร้างไฟล์ RDPrep ปัจจุบันเรามี Feature ที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาดังนี้ […]
error: Content is protected !!