02/12/2022

ลายเซ็นดิจิทัลบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็นสีเขียวทำอย่างไร ?

หากท่านได้รับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และมั่นใจว่าเป็นเอกสารที่น่าเชื่อถือแต่ลายเซ็นดิจิทัลไม่เป็นสีเขียว ให้ทำการ อัปเดต Adobe Approve Trust List (AATL) เพื่อให้มี Thailand National Root Certificate อยู่ใน Adobe Approve Trust List (AATL) […]
25/11/2022

พัฒนาซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt เอง VS ซอฟต์แวร์ e-Tax Invoice & e-Receipt สำเร็จรูป เลือกแบบไหนดี? 

หากบริษัทมอบหมายงานให้คุณทำการนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) โดยการมอบหมายงานให้ Implement ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) เข้ากับระบบงานเดิมของบริษัท และคุณกำลังตัดสินใจว่าจะให้ทีม IT ของบริษัทพัฒนาโมดูล e-Tax Invoice & e-Receipt ขึ้นมาใหม่เองทั้งหมด […]
21/10/2022

อัปเดท Features ของโปรแกรม Leceipt ประจำเดือน ตุลาคม 2565

Leceipt เป็นโปรแกรมออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรองรับการออกเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งแบบไฟล์ PDF (สำหรับส่งให้ลูกค้าสามารถส่งไฟล์ผ่านอีเมลและ SMS) และ XML (สำหรับส่งให้กรมสรรพากร) โดยมีทั้งเอกสารในรูปแบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เอกสารธุรกิจ เอกสารรายงาน และการสร้างไฟล์ RDPrep ปัจจุบันเรามี Feature ที่น่าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมาดังนี้ […]
23/09/2022

แนะนำ Feature ใหม่ของ Leceipt “ส่งอีเมลทีละหลายไฟล์”

ส่วนนี้จะเป็นการแนะนำ Feature ใหม่ของ Leceipt “ส่งอีเมลทีละหลายไฟล์” ไม่ต้องเสียเวลาคลิกส่งทีละไฟล์เอกสาร โดยไฟล์ที่ต้องการส่งในที่นี้จะเป็นไฟล์เอกสาร PDF โดยมีทั้งเอกสารในรูปแบบ e-Tax Invoice/e-Receipt เอกสารธุรกิจ และเอกสารรายงาน วิธีการใช้งานก็ง่ายมาก ๆ เพียงไม่กี่คลิก โดยทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการส่ง หรือเลือกไฟล์ทั้งหมด ดังรูป แล้วคลิกที่ […]
23/09/2022

Microsoft Dynamics 365 คืออะไร ? 

คุณกำลังมองหาการนำแอปพลิเคชันทางธุรกิจมาใช้หรือไม่? หรือคุณมีโซลูชัน CRM หรือ ERP อยู่แล้วภายในบริษัทหรือไม่ บางทีคุณกำลังใช้บริการบนคลาวด์หรือทั้งสองอย่าง? Microsoft Dynamics 365 และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันธุรกิจในระบบคลาวด์เป็นโซลูชันในอุดมคติสำหรับองค์กรใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับขนาดและขยายขนาดตามความจำเป็น  Microsoft Dynamics 365 คืออะไร ?  Dynamics 365 คือ […]
09/09/2022

ช่องทางในการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับ Leceipt

โปรแกรม Leceip รองรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการลงลายเซ็นดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เอกสารธุรกิจ เอกสารรายงาน และ อื่น ๆ 1. กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ เมื่อทำการ Log-in เข้าสู่โปรแกรม Leceipt ผ่าน […]
error: Content is protected !!