1สร้างใบเสร็จ โดยเชื่อมกับออเดอร์ที่สำเร็จแล้วจาก Shopee ได้ไหมคะ
สามาถสร้างได้ สามารถสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ผ่านการเชื่อมต่อกับ Shopee/Lazada ได้ค่ะ ซึ่งสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt รวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยสร้างไฟล์ออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF (ส่งให้กับลูกค้า สามารถดาวน์โหลด ส่งอีเมลและ SMS) และไฟล์ XML (ส่งให้กรสรรพากร) โดยเอกสารมีการลงลายเซ็นดิจิทัล
2ใบกำกับภาษีอีเล็กทรอนิกส์ เราจะสังเกตจากอะไรเป็นสิ่งสำคัญคะ
สำหรับใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ นั้นคือ เอกสารที่อยู่ในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรนะคะ ผู้ออกเอกสารจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ค่ะ ผู้ออกเอกสารจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ค่ะ
3จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องระบุข้อความว่า "เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" ไหมคะ เพราะบางบริษัทก็มี บางบริษัทก็ไม่มี ทั้งๆที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันค่ะ
สำหรับข้อความ"เอกสารนี้ได้จัดทำและส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์" เกี่ยวข้องในกรณีที่เราพิม์เอกสารจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์ PDF ออกมาในรูปแบบของกระดาษค่ะ ซึ่งไฟล์ PDF นี้คือ เกิดจากการออกเอกสารจากซอฟต์แวร์ที่รองรับการสร้างเอกสารในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร ค่ะ เราสามารถตรวจสอบเอกสารนั้นโดยเบื้องต้นในกรณีที่เอกสารถูกพิมพ์ออกมาในรูปแบบของกระดาษ สามารถตรวจสอบได้โดย นำเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการ ที่บริเวณใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ นั้น ไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นเว็บนี้นะคะ https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top
4สามารถซื้อโปรแกรมแบบถาวรได้ไหมคะ
ซอฟต์แวร์จ่ายตามจำนวนเอกสารต่อเดือน
5อันนี้เวลาสร้างข้อมูลต้องสร้างใน Web อย่างเดียวหรือว่าสามารถทำในคอมได้ มือถือได้ไหมครับ
สามารถใช้ได้ทั้งผ่านคอมและมือถือ
6สอบถามเรื่องเอกสารใบกำกับภาษีค่ะ เอกสารที่ออกมา สามารถราคาสินค้ารวมภาษีได้ไหมคะ เพราะยอดที่ออกมายังไม่ได้รวม VAT ค่ะ
สามารถทำได้ โดยมีวิธีการดังคู่มือ https://www.leceipt.com/docs/etax/how-to-include-vat
7ราคาสินค้าที่ขายใน Lazada และ Shopee ปกติจะเป็นราคาสินค้ารวม Vat อยู่แล้วใช่ไหม
ราคาสินค้าที่ขายใน Lazada และ Shopee ปกติจะเป็นราคาสินค้ารวม VAT อยู่แล้วครับ
8โปรแกรมออกใบกำกับภาษีคะ เป็นการคีย์ข้อมูลผ่านทาง Microsoft Excel และ Upload data ออกเป็นใบกำกับภาษีใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ สามารถอัปโหลดผ่านซอฟต์แวร์ Leceipt
9โปรแกรมออกใบกำกับภาษีคะ เป็นการคีย์ข้อมูลผ่านทาง Excel และ Upload data ออกเป็นใบกำกับภาษีใช่ไหมคะ
ใช้แล้ว จะได้ใบกำกับภาษี ออกมาเป็นไฟล์ PDF (ส่งให้ลูกค้าทางอีเมลและ SMS) และ XML ค่ะ
10หากเราไม่ต้องการ export excel file มี API ที่ให้เราเข้าไปดึงได้ไหมคะ
สามารถทำได้ เรามี Leceip API
11เปิดใบกำกับ แล้วมันมีคำว่าเอกสารนี้ได้จัดทำส่งข้อมูลค่ะ คือถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
เป็นข้อความสำหรับเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ครับ ถ้าจะออกเอกสารต้นฉบับเป็นกระดาษ สามารถลบได้ที่เมนู ตั้งค่า --> รูปแบบเอกสาร เลือกเอกสาร แล้วลบข้อความเองได้ครับ การตั้งค่าทำครั้งเดียวครับ แต่ต้องกดสร้างเอกสารใหม่ สร้างเอกสารใหม่แล้วค่อยลบก็ได้ครับ
12สร้าง e-Tax Invoice & e-Receipt เชื่อมต่อกับ Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations ได้ไหม
สามารถทำได้ค่ะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.leceipt.com/docs/etax/create-e-tax-invoice-e-receipt-from-ms-dynamics-365-finance-and-operations
1ไฟล์ XML จะส่งกรมสรรพากร วันที่ 5 ของทุกเดือน เห็นมี Note ตรงนี้ไว้ ถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อก็ไม่ได้ส่งอะไรใช่ไหมคะ
ไฟล์ XML นำส่งสรรพากรเฉพาะ บัญชีที่ออกเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ครับ ถ้าออกเอกสารต้นฉบับเป็นกระดาษ จะไม่ได้นำส่ง XML ครับ ถ้าลองดูก่อน ก็เปิดบัญชีแบบออกเอกสารต้นฉบับเป็นกระดาษก็ได้ครับ
2แล้วอย่างออกเอกสารเป็นกระดาษ คือเราก็สามารถส่งให้ลูกค้าเป็น PDF ให้ลูกค้าทางอีเมลได้ใช่ไหมคะ แต่ไม่ถือเป็นต้นฉบับ เข้าใจถูกไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
3แล้วอย่างออกเอกสารเป็นกระดาษ คือเราก็สามารถส่งให้ลูกค้าเป็น PDF ให้ลูกค้าทางอีเมลได้ใช่ไหมคะ
สามารถทำได้
1สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าพร้อมออกใบเสร็จได้ที่ซอฟต์แวร์ได้หรือไม่
สามารถเก็บลงในดาต้าเบสในซอฟต์แวร์ได้เลย
2ต้องการใช้ใบกำกับภาษีอย่างย่อเพื่อขายของออนไลน์โดยตอนนี้บริษัทผมมี Microsoft Dynamics 365 Finance & Operation ใช้อยู่ จะไม่มีปัญหากระทบ Data ใช่ไหมครับ
ไม่มีค่ะ
1ใบรับรองคืออะไรคะ รบกวนอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เอามาออกลายเซ็นดิจิทัล
1ถ้าจะติดตั้ง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ
เอกสารการสมัครระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มี 3 เอกสาร แบบคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Leceipt จะเตรียมให้ลงนาม) หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 90 วัน) สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2ต้องการลบบัญชี
ใช้อีเมลที่สมัคร ส่งอีเมลมาที่ support@leceipt.com แล้วแจ้งว่าปิดบัญชีครับ
3สอบถามค่ะ การใช้งาน Leceipt สามารถสร้าง User เพิ่มสำหรับเข้าใช้งานได้ไหม
1 user สามารถใช้งานได้ 1 Tax Id 1 สาขา VAT ครับ
4ที่ลูกค้าเราใช้ Leceipt อยู่แล้ว และต้องการให้ทางเราออกใบกำกับภาษีให้ก็ต้องขอ User Name กับ Password มาเท่านั้นใช่ไหม
ต้องแชร์ username password กับบริษัทลูกค้าครับ
5ถ้าเราไม่มีชื่อบริษัทแต่จะเปิดเป็นบุคคลธรรมดาได้ไหม
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris eu massa orci.
6มีค่าบริการระบบมั้ยคะ
สวัสดีครับ สามารถทดลองใช้งานได้ฟรีครับ ส่วนค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่สร้างเอกสารครับ
7สอบถามหน่อยค่ะ เป็นโปรแกรมรูปแบบยังไงค่ะ
ซอฟต์แวร์ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บบราวเซอร์ ซึ่งสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt รวมถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยสร้างไฟล์ออกมาในรูปแบบไฟล์ PDF (ส่งให้กับลูกค้า สามารถดาวน์โหลด ส่งอีเมลและ SMS) และไฟล์ XML (ส่งให้กรสรรพากร) โดยเอกสารมีการลงลายเซ็นดิจิทัล
8เข้าไปสร้างบัญชีแล้วกรอกข้อมูลผิด จะลบ User ค่ะ
ใช้อีเมลที่สมัคร ส่งอีเมลมาที่ support@leceipt.com แล้วแจ้งว่าปิดบัญชีครับ
1รบกวนสอบถาม ว่า e-Tax Invoice/e-Receipt เหมาะกับธุรกิจขนาดไหนคะ
เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดค่ะ
2e-Tax Invoice/e-Receipt แตกต่างกับ e-tax invoice by e-mail อย่างไรคะ
สำหรับ e-Tax Invoice & e-Receipt ต่างจาก e-Tax Invoice by email อย่างไร e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถสร้างเอกสารแล้วส่งให้ลูกค้าได้หลายช่องทางค่ะ เช่น ผ่านอีเมล SMS ดาวน์โหลด ส่วน e-Tax Invoice by email จะทำได้แค่ผ่านอีเมลเท่านั้นค่ะ
3เราสามารถแก้ไขเอกสาร คือ เปลี่ยนสีตัวหนังสือ เปลี่ยนฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษได้เลยใช่ไหมคะ เพิ่มโลโก้ ได้ไหม
สามารถทำและปรับแต่งได้
4สอบเรื่องใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกค่ะ คือเรามีโปรแกรมpeak ที่มี2กิจการ แต่เราจะเชื่อมแค่กิจการสำนักงาน สาขา นะคะ
สามารถทำได้
51 Tax ID (1 สาขา VAT) อันนี้หมายความว่ายังไงคะ
สาขาเลือกเชื่อมต่อแบบว่า สำนักงานใหญ่หรือ สาขา
6สาขาเลือกเชื่อมต่อแบบว่า สำนักงานใหญ่หรือ สาขา ยังงี้ถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับ ตามเลขสาขา VAT เช่น เลขสาขา 000001
7สวัสดีค่ะ สอบถาม program ที่ออก Withholding tax ค่ะ ไม่ทราบว่ารองรับ English version ไหมคะ ค่าบริการการใช้ Withholding tax เท่าไหร่คะ ต่อเดือนหรือต่อปี
ณ ปัจจุบันนี้รูปแบบเอกสารยังเป็นภาษาไทยอยู่ครับ ส่วนค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารที่ต้องการออกครับ