การตรวจสอบผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) โดยใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 กรอกลงในระบบที่เมนูด้านซ้ายมือ ที่เมนู ข้อมูลกรมสรรพากร แล้วเลือกที่ ข้อมูลผู้ประกอบการ e-Taxจะเห็นหน้าของระบบแสดงดังรูปกรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 ดังรูปตัวอย่างแล้วกดปุ่ม ค้นหาหากผลลัพท์ขึ้นแสดงดังรูป นั่นหมายความว่า บริษัทนี้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)