วิธีการเลือกช่วงเวลาเพื่อแสดงข้อมูลหรือสำรองข้อมูล

ไปที่หน้าหลักของซอฟต์แวร์

ไปที่เดือน แล้วคลิกที่ “ช่วงเวลา”

แล้วจะมีช่วงเวลาให้เลือก

คลิกเลือกช่วงเวลา ไม่เกินช่วงเวลา 30 วัน แล้วคลิกค้นหา

ก็จะแสดงผลลัพท์ของช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา

หากต้องการสำรองข้อมูลช่วงเวลานั้นก็เลือกที่ปุ่มวงกลมหน้าวันที่สร้างเอกสาร แล้วที่ดาวน์โหลด แล้วเลือกชนิดไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด