รายงานการนำส่งอีเมล จากการส่งอีเมลเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt
1. เข้าสู้หน้า “รายงานการนำส่งอีเมล”

หลังจากเข้ามาที่หน้าหลักของซอฟต์แวร์ Leceiptในส่วนของเมนูด้านซ้ายมือ จะสังเกตเห็นหัวข้อ รายงาน ให้เข้าไปที่ รายงานนำส่งอีเมลจากนั้นก็พบหน้าที่มีการแสดงข้อมูลดังรูปตัวอย่าง2. เลือกเดือนที่ต้องการดูรายงานการนำส่งอีเมล

โดยทำการเลือกเดือนที่ต้องการสร้างรายงานนำส่งอีเมลซึ่งจะแสดงข้อมูลของเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt ต่าง ๆ ที่ถูกส่งอีเมล3. การดาวน์โหลดรายงานนำส่งอีเมล

เมื่อเลือกเดือนที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเลือก ดาวน์โหลด CSV4. การเปิดรายงานนำส่งอีเมล(หลังจากที่ดาวน์โหลดแล้ว)