วิธีลบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt บนซอฟต์แวร์ Leceipt

หลังจากเข้ามาที่หน้าหลักซอฟต์แวร์ Leceipt เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่เมนูด้านซ้ายมือ ที่หัวข้อ “แฟ้มเอกสาร” แล้วคลิกที่ “รายรับ”

เลือกเอกสารที่ต้องการลบ แล้วคลิกที่เมนู “เลือก” ด้านขวามือ

ให้คลิกที่ “ลบ” ดังรูปด้านล่าง

แล้วคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน”

ซึ่งไม่มีเอกสารที่ต้องการลบแล้ว