วิธีสร้าง API Key


ในส่วนของการใช้ API Key เหมาะสำหรับบริษัทที่มีนักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ที่สามารถนำ API Key ของ Leceipt ไปปรับใช้กับระบบภายในขององค์กรซึ่งทางเรามี Leceipt API ไว้ให้บริการอีกด้วย
1. เข้าสู่หน้าสำหรับการเชื่อมต่อ API

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของระบบจะสังเกตเห็นแถบเมนูด้านซ้ายมือล่างให้สังเกตที่หัวข้อ ตั้งค่า e-Tax ให้คลิกที่เมนู การเชื่อมต่อ API2. การสร้าง API Key

หลังจากนั้นจะพบหน้าอธิบายรายละเอียดก่อนสร้าง API Key ดังรูปเมื่ออ่านคำอธิบายอย่างเข้าใจแล้วให้คลิกปุ่ม สร้าง API Key

จากนั้นตั้งชื่อ API Key ที่ต้องการเช่น ชื่อบริษัท ชื่อโปรเจค ชื่อทีมงาน เป็นต้นจากตัวอย่างตั้งชื่อ API Key เป็นชื่อ “Test” ดังรูปตัวอย่างเมื่อตั้งชื่อที่ต้องการแล้วให้คลิกปุ่ม ยืนยันสร้าง API Key

จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลการสร้าง API Key โปรดรอสักครู่เมื่อระบบสร้าง API Key มาแล้วให้ทำการ คัดลอกตัว API Key ไว้ยังที่ปลอดภัยเพราะระบบจะแสดง API Key เพียงครั้งเดียว หากจำค่า API Key นี้ไม่ได้ต้องทำการสร้างใหม่ตรงนี้คือสร้าง API Key เสร็จเรียบร้อยก็สามารถออกจากหน้านี้แล้วไปที่เมนูอื่นหรือหน้าอื่นได้เลย


เมื่อสร้าง API Key เสร็จแล้วเมื่อลองเข้ามาที่เมนู การเชื่อมต่อ API Key อีกรอบจะเห็น API Key ที่สร้างเสร็จแล้วเป็นดังรูปในกรณีที่จำค่า API Key ไม่ได้ให้กดปุ่ม ลบ API Key แล้วทำการสร้างใหม่อีกรอบ