เมื่อเริ่มเดือนใหม่แล้วไม่เห็นข้อมูลเอกสารเก่าต้องทำอย่างไรเมื่อขึ้นสู่เดือนใหม่เช่น วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 พบว่าข้อมูลเอกสารบนหน้า “เอกสารรายรับทั้งหมด” ที่สร้างไว้หายไปไหน ความจริงแล้วข้อมูลยังอยู่ครบ (ถ้าไม่ลบเอกสาร) แต่จำนวนเอกสารจะแสดงข้อมูลแต่ละเดือน

สามารถดูเอกสารเก่าที่สร้างไว้โดยคลิกเลือกที่ “เดือน”

แล้วเลือกเดือนต่าง ๆ ที่ได้สร้างเอกสารไว้แล้วเช่นดังตัวอย่างได้เลือก “เดือน มกราคม พ.ศ.2566”

แล้วจะแสดงเอกสารในเดือน มกราคม พ.ศ.2566 ที่ได้สร้างไว้