รายชื่อจดทะเบียน VAT

สามารถตรวจสอบรายชื่อจดทะเบียน VAT โดยจะตรวจสอบ รายชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังคงประกอบกิจการอยู่ ณ วันที่ที่ทำการตรวจสอบ โดยระบบของเราจะเชื่อมต่อกับข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกรมสรรพากร เมือใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 กรอกลงในระบบ จะแสดงข้อมูลออกมาได้เลย


เนื่องจากสถานะนี้สามารถเปลี่ยนแปลงซึ่งป้องกันการแอบอ้างการออกใบกำกับภาษีอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะเกิดความเสียหาย แก่บริษัทผู้ใช้บริการหรือรับใบกำกับภาษีดังกล่าว อีกทั้งเป็นการตรวจสอบการมีตัวตนจริงของคู่ค้า


ซึ่งเราบริการข้อมูลการตรวจสอบสถานะและรายละเอียดผู้ประกอบการ ที่ได้ดำเนินการจดทะเบียนกับกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง อีกทั้งมีสิทธิในการออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการตรวจสอบบริษัทคู่ค้าว่าเป็นผู้ที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายไทยหรือไม่ที่เมนูด้านซ้ายมือ ที่เมนู ข้อมูลกรมสรรพากร แล้วเลือกที่ รายชื่อจดทะเบียน VATจะเห็นหน้าของระบบแสดงดังรูปโดยกรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 แล้วคลิกที่ปุม ค้นหา ดังรูปตัวอย่างผลการค้นหารายชื่อผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะแสดงขึ้นดังรูป