บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Xero Accounting
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Xero Accounting
19/11/2021
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shipnity
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shipnity
22/11/2021
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Xero Accounting
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Xero Accounting
19/11/2021
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shipnity
บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Shipnity
22/11/2021

บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Lazada

บริการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Lazada


Leceipt เราเป็นระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แบบเรียลไทม์ที่สามารถทำการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice/ e-Receipt ผ่านการเชื่อมต่อระบบ Lazada ได้จาก “เอกสารรายการออเดอร์” ได้อีกด้วย

รู้จักกับระบบ Lazada

Lazada เป็นระบบหรือแพลตฟอร์มสำหรับให้บริการซื้อ-ขายแบบออนไลน์ แบบ C2C (C2C หรือ Customer-to-Customer) ซึ่งเป็นการซื้อ-ขายระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภคด้วยกันเอง

Lazada ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 2012 โดย Maximilian Bittner ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Rocket Internet SE ปัจจุบันกลุ่มอาลีบาบา ถือเป็นผู้เจ้าของหลัก สำหรับ Ladaza ให้บริการระบบผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับความนิยมในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน รวมถึงประเทศไทย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lazada.co.th/สร้างเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt ผ่านการเชื่อมต่อกับ Lazada

สำหรับระบบ Leceipt ก็สามารถสร้างเอกสาร e-Tax Invoice/e-Receipt จากการเชื่อมต่อกับระบบ Lazada สามารถดูคู่มือการใช้งานได้ที่ การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Lazada

โดยสามารถเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ ดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี

ซึ่งเอกสารเหล่านี้เมื่อสร้างเสร็จจะออกมาได้เป็นทั้งไฟล์ PDF (สำหรับผู้ใช้งาน ลูกค้าหรือผู้ให้บริการ) และ XML (สำหรับยื่นสรรพากร) ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาทำการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ใหม่ผู้เขียน ศุภลักษณ์ สิงห์จารย์ 

วันที่ 22 พฤษจิกายน พ.ศ. 2564
Comments are closed.

วิธีเพิ่มรูปบนเอกสาร
11/11/2021
วิธีเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
19/11/2021

การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Lazada

การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ Lazada


ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เชื่อมต่อกับระบบ Lazada


รู้จักกับ Lazada


Lazada คือ ระบบสำหรับการซื้อ (ช้อปปิ้ง) – การขายสินค้าแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นที่นิยมในภูิมภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lazada.co.th/

ซึ่งระบบของ Leceipt ก็มีบริการเชื่อมต่อกับระบบของ Lazada สำหรับการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี

ออกมาได้เป็นทั้งไฟล์ PDF และ XML ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาทำการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ใหม่ ๆ
1. การเชื่อมต่อกับ Lazada

ก่อนอื่นเข้าไปที่หัวข้อ ข้อมูลภายนอก ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านซ้ายมือดังรูป

จากนั้นระบบจะเข้ามาสู้หน้าเชื่อมต่อ ทำการคลิกที่ปุ่ม เชื่อมต่อจากนั้นแล้วจะเข้าสู่หน้าดังรูปทำการคลิกเลือก Thailand ใส่ อีเมล และ รหัสผ่าน ที่ได้ทำการสมัครกับระบบ Lazada แล้ว2.ตัวเลือกการกรองข้อมูลเพื่อดูและค้นหาเอกสาร

รายการออเดอร์ จากระบบ Lazada จะถูกดึงข้อมูลออกมาแสดงดังรูปด้านล่างที่ ตัวเลือกการเรียกดูรายการออเดอร์จาก สถานะออเดอร์ จะมีเมนูให้เลือกดังนี้

 • ออเดอร์ทั้งหมด
 • จัดส่งสำเร็จ
 • อยู่ระหว่างการจัดส่ง
 • พร้อมส่ง
 • รอดำเนินการ
 • ยังไม่ได้ชำระเงิน
 • ยกเลิก
 • ตีกลับ
 • คืนสินค้า

ดังรูปให้ทำการเลือก จัดส่งสำเร็จกดที่สัญลักษณ์ “หัวลูกศรชี้ลง” ตรง column แรก บริเวณ “วันที่สร้างเอกสาร” ให้กลายเป็น “หัวลูกศรชี้ขึ้น” เพื่อให้เรียงเอกสารวันที่ 1 ขึ้นมาก่อนเมื่อคลิกที่ “หัวลูกศรชี้ลง”เพื่อให้ “หัวลูกศรชี้ขึ้น” ซึ่งหมายความว่า มีการเรียงวันที่เริ่มจากวันที่ 1ที่ ดูรายการออเดอร์จากเดือน จะแสดงดังรูป เลือกเดือนที่ต้องการที่ ดูทีละจำนวนออเดอร์/หน้า โดยให้เลือกดังรูป3. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูลรายการออเดอร์

หลังจากที่เลือกจำนวนเอกสารที่ต้องการสร้าง ในตัวอย่างเลือก 10 ออเดอร์/หน้า

แล้วคลิกเลือกตรงเครื่องหมายวงกลมดังรูป หน้าบริเวณ “วันที่สร้าง” เพื่อสร้างเอกสารทั้งหมด (ตามจำนวนออเดอร์ที่เลือกไว้)เมื่อคลิกแล้วจะแสดงดังรูปตัวอย่างทำการกรอกเลขที่เอกสารเริ่มต้นที่มีค่าคงที่ โดยยกตัวอย่างเช่น หากเลขเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่การสร้างกำหนดให้มีมีเลขที่ RE2022010001 ไปจนถึง RE2022010010 ก็ให้กรอกเป็น RE202201 ซึ่งเป็นเลขคงที่ดังรูปตัวอย่างจากนั้นใส่หมายที่เหลือด้านหลังของเอกสารเริ่มต้น เช่น 0001 แล้วระบบจะเรียงการสร้างเอกสารทีละ 1 ให้เอง เช่น การกรอกข้อมูลดังรูปตัวอย่างแล้วคลิกที่ สร้างเอกสารการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูลรายการออเดอร์สามารถสร้างได้ทุกเอกสาร ดังรายการต่อไปนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี

ดังรูป4. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี”

ให้เลือก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ดังรูป

ซึ่งการเลือกสร้าง e-Tax Invoice & e-Receipt อื่น ๆ จะมีวิธีการเดียวกันระบบประมวลอยู่ในระหว่างประมวล กรุณาสักครู่หลังจากนั้นจะขึ้นสถานะสำเร็จในแต่ละเอกสาร5. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว

เอกสารที่สร้างเสร็จแล้วจะแสดงดังรูป ให้คลิกที่ ดูเอกสารทั้งหมดจะพบเอกสารที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ ไม่ว่าเป็นการเปิดดูเอกสาร PDF การพิมพ์ (Print) เอกสารออกมาในรูปกระดาษ และ การเปิดเอกสาร XML6. การพิมพ์เอกสารออกมาเป็นกระดาษ

สามารถคลิกเลือกที่ไอคอนรูปกระดาษเปล่าดังรูปซึ่งสามารถพิมพ์เอกสารออกมาได้7. การเปิดเอกสาร

เข้าไปคลิกที่ปุ่ม เลือก แล้วคลิกที่ เปิดเอกสาร

การสร้างเอกสาร e-tax invoice/ e-receipt จากระบบ shipnity


หรือจะเลือกที่ Icon “PDF” ดังรูปจะแสดงเอกสาร PDF ดังรูป ซึ่งสามารถ “ดาวน์โหลด” หรือ “พิมพ์” ได้เลยหรือหากเลือกที่ Icon “XML” ดังรูปซึ่งจะแสดงเอกสาร XML ดังรูป8. การดาวน์โหลด

คลิกที่ ดาวน์โหลดเมื่อเปิดไฟล์ PDF (แนะนำให้ใช้ Adobe Acrobat Reader DC ทำการเปิดเอกสาร) จะเห็นเอกสารที่มีลายเซ็นมาด้วยดังรูป9. การส่งอีเมล

โดยจะอธิบายทีละคอลัมน์ดังต่อไปนี้จะขึ้น Pop-up ซึ่งสามารถส่งเอกสารไปยังอีเมลปลายทางที่ต้องการดังรูปเมื่อไฟล์ได้ถูกส่งไปยังอีเมลปลายทางเรียบร้อย ระบบจะขึ้นแจ้งว่า ส่งอีเมลสำเร็จ ดังรูปเมื่อผู้รับได้เปิดอีเมลที่มีการส่งไฟล์เอกสารจะแสดงในลักษณะดังรูป10. การส่ง SMS

ระบบของเรายังสามารถส่งไฟล์เอกสารทาง SMS ได้อีกด้วย โดยที่เมนู เลือก แล้วเลือกที่ SMSจากนั้นระบบจะขึ้น Pop-up ให้ใส่เบอร์โทรมือถือของหมายเลขปลายทางที่ต้องการส่ง แล้วคลิกที่ ส่งข้อความ SMSเมื่อระบบส่ง SMS สำเร็จแล้วจะขึ้นข้อความแจ้ง ส่งข้อความ SMS สำเร็จ! ดังรูปมาดูที่ส่วนของปลายทางของผู้ที่ได้รับ SMS โดยเมื่อเปิดมือถือขึ้นมาจะพบข้อความแจ้งขึ้นมาดังรูปเมื่อกดคลิกที่ลิงค์ ระบบจะขึ้นให้ดังรูป แล้วให้ใส่รหัสที่ส่งมาจาก SMSคลิกปุ่ม เปิดไฟล์ ซึ่งควรลง Application สำหรับเปิด PDF ไว้ด้วย (หากยังไม่มี)เปิดดูไฟล์ PDF จากตัวอย่างได้ใช้แอปพลิเคชัน “Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Editor & Creator”10. ไฟล์ PDF ของเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูลรายการออเดอร์ ที่สร้างเสร็จแล้ว

เข้าไปที่ไฟล์เอกสารทั้งหมด แล้วเลือกที่ เอกสาร PDF ซึ่งจะแสดงเอกสาร e-Tax ต่าง ๆ ที่สร้างเสร็จแล้ว ในรูปแบไฟล์ PDF11. ไฟล์ XML ของเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูลรายการออเดอร์ ที่สร้างเสร็จแล้ว

เข้าไปที่ไฟล์เอกสารทั้งหมด แล้วเลือกที่ เอกสาร XML ซึ่งจะแสดงเอกสาร e-Tax ต่าง ๆ ที่สร้างเสร็จแล้ว ในรูปแบไฟล์ XML

Comments are closed.

error: Content is protected !!