การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากการอัปโหลดไฟล์ Excel

หลังจากที่สร้างไฟล์ Excel template สำหรับเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว (สามารถดูวิธีทำได้ที่ คำอธิบาย excel templete สำหรับสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt)

1. ให้สังเกตที่หัวข้อ ข้อมูลภายนอก แล้วคลิกที่ ไฟล์ Excel ดังรูป
2. อัปโหลดไฟล์ Excel ที่ได้สร้างไฟล์ template ไว้
3. จะเห็นข้อมูลที่แสดงออกมา ให้คลิกที่ สร้างเอกสาร
4. รอสักครู่

5. เมื่อระบบสร้างเอกสารเสร็จแล้ว จะแสดงดังรูป ให้คลิกที่ เสร็จสิ้น

6. ดูเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่สร้างเสร็จแล้ว โดยเข้าไปที่หัวข้อ ไฟล์เอกสารทั้งหมด แล้วคลิกที่ เอกสาร PDF

7. จะแสดงเอกสารที่สร้างจากไฟล์ Excel ที่อัปโหลดไว้แล้ว

ลิงค์วิดีโอสำหรับสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ

  1. การสร้างใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ จาก Microsoft Excel (e-Tax Invoice & e-Receipt)
  2. ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ อิเล็กทรอนิกส์ จาก Microsoft Excel (e-Tax Invoice & e-Receipt)
  3. การสร้างใบเสร็จรับเงิน อิเล็กทรอนิกส์ จาก Microsoft Excel (e-Tax Invoice & e-Receipt)
  4. การสร้างใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ จาก Microsoft Excel (e-Tax Invoice & e-Receipt)
  5. การสร้างใบส่งของ/ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ จาก Microsoft Excel (e-Tax Invoice & e-Receipt)
  6. การสร้างใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ จาก Microsoft Excel (e-Tax Invoice & e-Receipt)
  7. การสร้างใบเพิ่มหนี้ อิเล็กทรอนิกส์ จาก Microsoft Excel (e-Tax Invoice & e-Receipt)
  8. การสร้างใบลดหนี้ อิเล็กทรอนิกส์ จาก Microsoft Excel (e-Tax Invoice & e-Receipt)
  9. วิธีการใส่ข้อมูล ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้ ลงบน Excel Template เพื่อสร้างเอกสารบนโปรแกรม Leceipt