การสร้างเอกสาร e-Tax จากการอัปโหลดไฟล์ excelหลังจากที่สร้างไฟล์ excel template สำหรับเอกสาร e-Tax ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว (สามารถดูวิธีทำได้ที่ คำอธิบาย excel templete สำหรับสร้างเอกสาร e-Tax)

1. ให้สังเกตที่หัวข้อ ข้อมูลภายนอก แล้วคลิกที่ ไฟล์ Excel ดังรูป
2. อัปโหลดไฟล์ Excel ที่ได้สร้างไฟล์ template ไว้
3. จะเห็นข้อมูลที่แสดงออกมา ให้คลิกที่ สร้างเอกสาร
4. รอสักครู่

5. เมื่อระบบสร้างเอกสารเสร็จแล้ว จะแสดงดังรูป ให้คลิกที่ เสร็จสิ้น

6. ดูเอกสาร e-Tax ที่สร้างเสร็จแล้ว โดยเข้าไปที่หัวข้อ ไฟล์เอกสารทั้งหมด แล้วคลิกที่ เอกสาร PDF

7. จะแสดงเอกสารที่สร้างจากไฟล์ excel ที่อัปโหลดไว้แล้ว
ซึ่งสามารถนำเอกสารไปใช้ได้เลย