วิธีซื้อ SMS

ระบบ Leceipt ยังสามารถรองรับการส่งข้อความ SMS สำหรับการส่งเอกสาร e-Tax ไปยังเบอร์โทรที่ต้องการได้อีกด้วย โดยบริการของเรามีแพ็กเกจราคา (ราคายังไม่รวม VAT 7%) ซึ่งแบ่งให้เลือกเป็น 3 แบบคือ

  • ส่ง 50 SMS ราคา 100 บาท
  • ส่ง 100 SMS ราคา 200 บาท
  • ส่ง 250 SMS ราคา 500 บาท

สำหรับวิธีการซื้อ SMS มีขั้นตอนดังนี้1. เข้าสู่หน้าข้อความ SMS

โดยหัวข้อนี้ยังอยู่ในหน้าชำระเงิน แล้วคลิกที่ ข้อความSMS แล้วคลิกที่ปุ่ม เติม SMS ดังรูปจากนั้นระบบจะนำมาสู่หน้า เติม SMS ดังรูป2. ตัวอย่างการเลือกแพ็กเกจและการชำระเงิน

สำหรับตัวอย่างที่ยกมาแสดงจะเป็นการเลือกแพ็กเกจแบบ ส่ง 50 SMS ราคา 100 บาท ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


2.1 คลิกเลือกแพ็กเกจที่ต้องการ2.2 จากนั้นระบบจะทำการสรุปเป็นคำสั่งซื้อ (ยอดราคารวม VAT 7% มาเลย) แล้วคลิกที่ ชำระเงิน ดังรูป2.3 รอสักครู่เพื่อให้ระบบทำการประมวลผล2.4 จากนั้นจะมีแสดงหน้าระบบดังรูปนั่นหมายความเราสามารถชำระเงินซื้อแพ็กเกจแบบส่ง 50 SMS ได้เรียบร้อยแล้ว