วิธีการติดตั้ง RD Prep สำหรับใช้ร่วมกับโปรแกรม Leceipt และนำไปอัปโหลดที่ E-Filing

1.เข้าไปที่เว็บไชต์ https://efiling.rd.go.th

จากนั้นคลิกในส่วนของ โปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลใบแนบ RD Prep แล้วคลิกที่ “ดาวน์โหลดทันที” ดังรูป

2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วจะเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมโดยตอนแรกจะมีรายละเอียดให้อ่านก่อน (โปรดอ่านข้อมูลอย่างละเอียด) แล้วคลิกที่ “I Agree”

3. เลือก User ในเครื่องของผู้ใช้งาน (ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน)

4. เลือก Drive ที่ต้องการติดตั้ง

5. ซึ่งรอการติดตั้ง

6. เมื่อระบบทำการ Installing สิ้นสุดแล้วให้คลิกที่ “Finish”

7. ซึ่งจะได้โปรแกรม RD Prep มาใช้งาน ซึ่งลักษณะโปรแกรมมีหน้าตาดังรูป

8. โปรแกรม Leceipt สามารถ export ไฟล์ .csv แล้วไปอัปโหลดที่โปรแกรม RD Prep เพื่อสร้างไฟล์ .rdx แล้วนำไปอัปโหลดที่ระบบ E-Filing ของกรมสรรพากร