วิธีสร้างใบเพิ่มหนี้

สำหรับ ใบเพิ่มหนี้ คือ เอกสารที่ออกในกรณีที่ ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี มีการเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการตกลงเพิ่มราคาสินค้าหรือการบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายก็ทำการแก้ไขโดยสร้างใบเพิ่มหนี้ขึ้นมา โดยเราจะแนะนำวิธีการสร้างเอกสาร ใบเพิ่มหนี้ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
1. เริ่มต้นสร้างเอกสาร

ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือจะเห็นหัวข้อ สร้างเอกสาร แล้วให้ทำการคลิกเลือกเมนู ใบเพิ่มหนี้ ดังรูปเมื่อคลิกที่เมนู ใบเพิ่มหนี้ จะพบว่ามีฟอร์มเอกสาร สร้างเอกสารใบเพิ่มหนี้ ให้กรอกข้อมูลลูกค้าที่มาใช้บริการในกิจการของท่านดังรูป2. ข้อมูลของผู้ซื้อ

2.1 ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อกิจการของลูกค้าของท่านสำหรับส่วนนี้ห้ามเว้นว่างไว้ดังรูปตัวอย่าง2.2 การใส่ที่อยู่ของลูกค้าของท่านโดยที่ช่องกรอก “เลขที่”่ ให้ใส่เลขที่ตั้งของที่อยู่ (ช่องนี้ห้ามเว้นว่าง) แต่ข้อมูลที่อยู่อื่น ๆ อย่างเช่น เลขหมู่ หรือชื่อหมู่บ้าน ให้นำมากรอกในช่อง “ที่อยู่” รวมถึงข้อมูลชื่อ “ถนน” โดยสำหรับช่องกรอก “ที่อยู่” และ “ถนน” ส่วนนี้สามารถเว้นวรรคได้ดังรูปตัวอย่าง2.3 การใส่ข้อมูล จังหวัด ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างโดยแบบฟอร์มของระบบสามารถคลิกเลือกได้เลยว่าต้องการจังหวัดไหนดังรูป2.4 การใส่ข้อมูล อำเภอ/ เขต ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างโดยทำเช่นเดียวกันคือหลังจากที่ได้เลือกจังหวัดที่ต้องการเช่น เลือกกรุงเทพมหานครแล้วจะมีข้อมูลเขตต่าง ๆ ขึ้นมาจากนั้นก็สามารถคลิกเลือก อำเภอ/ เขต ของจังหวัดที่เราเลือกไว้แล้วดังรูป2.5 ต่อมาเป็นการคลิกเลือก ตำบล/ แขวง ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างซึ่งเช่นเดียวกันกับ “จังหวัด” และ “อำเภอ” ดังรูป2.6 การใส่ รหัสไปรษณีย์ สามารถทำได้ดังรูป (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง)

2.7 การใส่ ประเภทของผู้เสียภาษีแบบต่าง ๆ ดังรูป (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง) ดังรูป2.8 หลังจากนั้นทำการกรอกหมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง)


2.9 จากนั้นทำการเลือกสำนักงานดังรูป2.10 ถ้าเลือกสาขาให้ใส่หมายเลขดังรูป

2.11 การใส่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ใส่ตัวเลขแรกหลังเลข “0” (ไม่ต้องกรอกเลข “0” นำหน้า) ยกตัวอย่างเช่นเบอร์โทร “0812345678” ก็ให้ใส่เป็น “812345678” ดังรูปภาพตัวอย่าง2.12 ให้ใส่อีเมลของลูกค้าของท่านดังรูปภาพตัวอย่าง3. ข้อมูลเลขที่และวันที่ของเอกสาร

เมื่อทำการกรอกข้อมูลที่อยู่เรียบร้อยแล้วจากรูปด้านล่างจะสังเกตุเห็นฟอร์มในการกรอกด้านขวามือซึ่งจะมี เลขที่ และ วันที่การใส่ เลขที่ ซึ่งเป็นเลขเอกสารที่ทางท่านเป็นผู้กำหนดเองดังรูปตัวอย่าง (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง)ถัดมาด้านล่างช่องกรอกวันที่จะเห็นส่วน วันที่ ก็สามารถคลิกบริเวณช่องฟอร์มแล้วจะเห็นส่วนที่ให้เลือกวันที่ (ด้านซ้ายมือ) ส่วนของเดือน (ด้านขวามือ) และด้านบนคือปี ให้็ทำการคลิกเลือก ดังรูป (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง)โดยสำหรับการเลือกปีสามารถทำโดยคลิกที่บริเวณตัวเลขของปีในรูปด้านบนตัวเลขของปีจะเป็น “2021” เมื่อทำการคลิกก็จะปรากฏดังรูปด้านล่าง4. รายการสินค้าและการคำนวณราคา (ที่มีการเปลี่ยนแปลง)

ต่อมาคือส่วนที่ทำการกรอกข้อมูลและคำนวณราคาสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเช่น ราคาสินค้าหรือการบริการที่มีค่าเพิ่มขึ้นจากใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี ที่ต้องการเปลี่ยนค่า ดังรูปตัวอย่างถ้าหากต้องการเพิ่มรายการสินค้าก็คลิกปุ่ม เพิ่มรายการ

สำหรับเครื่องหมายถังขยะสีฟ้าด้านขวามือสุดจะเป็นปุ่มลบรายการสินค้านั้น ๆ ออก โดยหากต้องการที่จะลบรายสินค้านั้นให้ทำการคลิกที่เครื่องหมายถังขยะ

ด้านมุมขวาล่างให้ใส่มูลค่าสินค้าและการบริการตามใบกำกับภาษีเดิม เช่น ราคารายการสินค้าชนิดใด ๆ ราคาเดิมคือ 50 บาทต่อชิ้น/อัน โดยมีจำนวน 2 ชิ้น/อัน ซึ่งแปลว่ามีมูลค่าสินค้าเดิมเท่ากับ 100 บาท ก็ให้นำตัวเลขนี้ไปใส่ที่บริเวณช่อง มูลค่าตามใบกำกับภาษีเดิม เป็น “100” ดังรูป

ซึ่งระบบจะคำนวณ มูลค่าที่ถูกต้อง ผลต่าง ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ จำนวนเงินทั้งสิ้น ให้อัตโนมัติ5. ข้อมูลอื่น ๆ และบันทึกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร

ส่วนบริเวณด้านซ้ายล่างของเอกสาร สำหรับช่อง “หมายเหตุ” จะกรอกข้อมูลหรือสามารถเว้นว่างไว้ได้การเลือก ประเภทเอกสารอ้างถึง ก็เลือกได้ว่าใบเพิ่มหนี้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสินค้าและบริการอ้างอิงจากเอกสารตัวใด ในที่นี้ได้เลือกเป็น ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีสำหรับ เลขที่เอกสารอ้างอิง ให้ใส่หมายเลขเอกสารที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสินค้าที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก ใบเสร็จรับ/ ใบกำกับภาษี ซึ่งมีเลขที่ TIV20210500001 ก็นำไปกรอกใส่ดังตัวอย่างต่อมาคือวันที่ของเอกสารอ้างอิงดังรูป

เลือกสาเหตุการออกใบเพิ่มหนี้สามารถเลือกเหตุผลดังรูป โดยจากอันแรกถึงอันที่ 3 จะเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าส่วนอันที่ 4 – 6 จะเกี่ยวข้องกับการบริการ ซึ่งจากตัวอย่างมีการเพิ่มราคาสินค้าในรายการก็ทำการเลือกอันแรกก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูปเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกปุ่ม ต่อไปจากนั้นระบบจะทำการดำเนินการดังรูประบบก็จะแสดงตัวอย่างของเอกสารดังรูปถ้าหากข้อมูลในเอกสารครบถ้วนให้ทำการคลิกปุ่ม ยืนยัน ที่ด้านบนจากนั้นระบบจะประมวลผลโปรดรอสักครู่6. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์ PDF ที่สามารถดาวน์โหลดและส่งอีเมลได้เมื่อคลิก ดาวน์โหลด แล้วเปิดไฟล์ PDF จะพบดังรูปถ้าหากเลือก ส่งอีเมล ให้ใส่อีเมลปลายทางที่ต้องการส่งกรณีต้องการดาวน์โหลดไฟล์ XML ที่แถบเมนูด้านซ้ายจะเห็นหัวข้อ เอกสาร e-Tax ให้เลือกเมนู เอกสาร XMLจากนั้นจะเห็นหน้าที่ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ XML ดังรูป

ซึ่งสามารถคลิกเลือก ดาวน์โหลด เอกสาร XML เพื่อส่งให้กรมสรรมพากร

error: Content is protected !!