วิธีเพิ่มรูปบนเอกสาร


ท่านสามารถเพิ่มรูปโลโก้บริษัทหรือรูปลายเซ็น ลงบนเอกสารจากระบบ Leceipt ได้ทุกเอกสาร ซึ่งมีขั้นตอนวิธีการทำดังต่อไปนี้

1. แปลงรูปให้อยู่ในรูปแบบ base64 โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.base64-image.de แล้วเลือกรูปที่ต้องการจะแปลงเป็น base64 แล้วกดปุ่ม Copy to clipboard ตามรูปด้านล่าง2. เปิดโปรแกรม notepad แล้วพิมพ์ <img src=“รูปภาพ base64” /> แล้วนำข้อมูลรูปภาพแบบ base64 ไปใส่ตามรูปข้างล่างนี้3. ไปที่เมนูด้านซ้าย ตั้งค่า -> กดปุ่ม รูปแบบเอกสาร4. นำข้อมูลทั้งหมดใน ข้อ 2 ใส่ลงใน ส่วน HTML Code ตำแหน่งที่ต้องการ ตัวอย่างข้างล่างนี้ใส่ลงในบรรทัดที่ 975. กดปุ่ม ดูตัวอย่างเอกสาร6. กดปุ่ม บันทึก ระบบจะทำการบันทึกรูปแบบเอกสาร หลังจากนี้เมื่อมีการสร้างเอกสาร เอกสารที่สร้างจากระบบจะมีรูปแบบเอกสารตามที่แสดงบนหน้าจอ