การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ PEAK

ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เชื่อมต่อกับระบบ PEAK


รู้จักกับ PEAK


PEAK หรือ PEAK Account คือ ระบบบัญชีแบบครบวงจร ซึ่งช่วยสร้าง ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ผ่านออนไลน์ รวมถึงพร้อมลงบัญชีให้อย่างอัตโนมัติ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://peakaccount.com

ซึ่งระบบของ Leceipt ก็มีบริการเชื่อมต่อกับระบบของ PEAK โดยสำหรับการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ ออกมาเป็นดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน

ออกมาได้เป็นทั้งไฟล์ PDF และ XML ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาทำการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ใหม่ ๆ
1. สร้าง User Token ในระบบ PEAK Acoount

เข้าสู่ระบบ PEAK Account


1.1 ไปที่ ตั้งค่า –> ตั้งค่าเชื่อมต่อภายนอก –> เชื่อมต่อ e-Tax Invoice1.2 คลิกเลือก Leceipt1.3 สร้าง User Token แล้ว Copy มาใส่โปรแกรม Leceipt ในขั้นตอนถัดไป2. การเชื่อมต่อกับ PEAK

ก่อนอื่นเข้าไปที่หัวข้อ ข้อมูลภายนอก ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านซ้ายมือดังรูป แล้วคลิกที่ PEAKทำการเชื่อมต่อกับ PEAK โดยทำการใส่ User Token จากข้อ 1. แล้วคลิกที่ปุ่ม เชื่อมต่อ3. เมนูการกรองข้อมูลประเภทเอกสาร สถานะของเอกเอกสาร และเดือนต่าง ๆ

ระบบจะดึงข้อมูลออกมาแสดงดังรูปด้านล่างเราสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ จากระบบ PEAK ได้โดยเลือกตัวเลือกการแสดงผลดังรูปด่านล่าง โดยสามารถเรียกดูรายการออเดอร์ เลือกประเภทเอกสาร สถานะของเอกสาร และ ดูรายการเอกสารจากเดือน
ทำการเลือกประเภทเอกสาร ที่ ใบเสร็จรับเงิน จะมีเมนูให้เลือกดังนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน

ดังรูปที่สถานะของเอกสาร เลือกที่สถานะทั้งหมด จะแสดงดังรูปที่ ดูรายการเอกสารจากเดือน จะแสดงดังรูปตัวอย่าง : ทำการเลือกชนิดเอกสาร “ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี” -> “สถานะทั้งหมด” -> “เดือนธันวาคม 2564” ดังรูปจะแสดงเอกสารทั้งหมดดังรูป4. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ทีละไฟล์

จากข้อ 2. เลือกเอกสารที่ต้องการสร้างแล้ว โดยเลือกปุ่ม สร้างเอกสาร e-Taxใช้เวลาไม่นานระบบจะสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ให้อัตโนมัติ จะได้ดังรูปสามารถเลือกเอกสารในรูปแบบ PDF แล้วสามารถดาวน์โหลด ได้ดังรูปและยังสามารถเลือกเอกสารในรูปแบบ XML (สำหรับส่งให้สรรพากร) แล้วสามารถดาวน์โหลด ได้ดังรูป5. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ครั้งละหลายไฟล์

หรือจากข้อ 2. จะพบว่าข้อมูลเอกสาร “ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี” มีหลายเอกสารดังรูปให้กดคลิกเลือกปุ่มกลม ๆ ที่อยู่หน้า วันที่บนเอกสาร ซึ่งหมายถึง “คลิกเลือกทั้งหมด” หรือ คลิกตามแต่เอกสารที่ต้องการเลือก ดังรูปแล้วคลิกที่ปุ่ม สร้างเอกสาร e-Tax เพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receiptทำการรอสักครู่ ระบบจะขึ้นสถานะการสร้างเอกสารทำการรอสักครู่ ระบบจะขึ้นสถานะการสร้างเอกสารที่สำเร็จทั้งหมดแล้วดูเอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว โดยคลิกที่ปุ่ม ดูเอกสาร e-Tax ทั้งหมด ดังรูปซึ่งจะพบเอกสารที่สามารถสร้างสำเร็จได้ดังรูป โดยแต่ละเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt เหล่านี้ออกมาเป็นรูปแบบ PDF และ XML ก็สามารถนำเอกสารเหล่านี้ไปใช้งานได้6. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว

เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เกิดจากสร้างทีละไฟล์ (ตามข้อ 3.) หรือ จะเป็นแบบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่สร้างทีละหลายไฟล์ (ตามข้อ 4.) ก็มีรูปแบบการนำไปใช้ดังนี้

 • การเปิดเอกสาร (รองรับไฟล์ PDF และ XML)
 • การดาวน์โหลด (รองรับไฟล์ PDF และ XML)
 • การส่งอีเมล (รองรับไฟล์ PDF)
 • การส่งไฟล์ผ่าน SMS (รองรับไฟล์ PDF)
 • การสร้างเอกสารใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)
 • การสร้างเอกสารใบลดหนี้ (Credit Note)

* สำหรับปุ่ม “ลบ” สำหรับกรณีที่ต้องการลบเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt นั้น ๆโดยที่ไฟล์ e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม เลือก7. การเปิดเอกสาร

เมื่อคลิกที่ปุ่ม เลือก แล้วคลิกที่ เปิดเอกสารหรือจะเลือกที่ Icon “PDF” ดังรูป (กรณีไฟล์ XML ก็คลิกที่ไอคอน XML เช่นกัน)เมื่อเปิดเอกสารจะแสดงดังรูป (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลย โดยคลิกที่ปุ่ม “ดาวน์โหลด”)8. การดาวน์โหลด

คลิกที่ ดาวน์โหลดเมื่อเปิดไฟล์ PDF (แนะนำให้ใช้ Adobe Acrobat Reader DC ทำการเปิดเอกสาร) จะเห็นเอกสารที่มีลายเซ็นมาด้วยดังรูปนอกจากเอกสารจะมีลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) จะมีข้อความกำกับท้ายเอกสารดังรูป9. การส่งอีเมล

คลิกที่ อีเมลจะขึ้น Pop-up ซึ่งสามารถส่งเอกสารไปยังอีเมลปลายทางที่ต้องการดังรูปเมื่อไฟล์ได้ถูกส่งไปยังอีเมลปลายทางเรียบร้อย ระบบจะขึ้นแจ้งว่า ส่งอีเมลสำเร็จ ดังรูปเมื่อผู้รับได้เปิดอีเมลที่มีการส่งไฟล์เอกสารจะแสดงในลักษณะดังรูป10. การส่ง SMS

ระบบของเรายังสามารถส่งไฟล์เอกสารทาง SMS ได้อีกด้วย โดยที่เมนู เลือก แล้วเลือกที่ SMSจากนั้นระบบจะขึ้น Pop-up ให้ใส่เบอร์โทรมือถือของหมายเลขปลายทางที่ต้องการส่ง แล้วคลิกที่ ส่งข้อความ SMSเมื่อระบบส่ง SMS สำเร็จแล้วจะขึ้นข้อความแจ้ง ส่งข้อความ SMS สำเร็จ! ดังรูปมาดูที่ส่วนของปลายทางของผู้ที่ได้รับ SMS โดยเมื่อเปิดมือถือขึ้นมาจะพบข้อความแจ้งขึ้นมาดังรูปเมื่อกดคลิกที่ลิงค์ ระบบจะขึ้นให้ดังรูป แล้วให้ใส่รหัสที่ส่งมาจาก SMSคลิกปุ่ม เปิดไฟล์ ซึ่งควรลง Application สำหรับเปิด PDF ไว้ด้วย (หากยังไม่มี)เปิดดูไฟล์ PDF จากตัวอย่างได้ใช้แอปพลิเคชัน “Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Editor & Creator”11. การสร้างใบเพิ่มหนี้

คลิกที่ สร้างใบเพิ่มหนี้สามารถกรอกข้อมูลแล้วสร้างเอกสาร “ใบเพิ่มหนี้” ได้ดังรูป12. การสร้างใบลดหนี้

คลิกที่ สร้างใบลดหนี้สามารถกรอกข้อมูลแล้วสร้างเอกสาร “ใบลดหนี้” ได้ดังรูป