วิธีนำเข้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก .p12/.pfx
1. เข้าสู่หน้า “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์”

เมื่อเข้าสู่หน้าระบบหลัก เราสามารถคลิกเข้าไปที่ ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปหรือเมื่ออยู่ในหน้าหลักของระบบแล้วเลื่อนเมาส์ลงมาโดยเมื่อสังเกตุแถบเมนูด้านซ้ายมือแล้วจะพบหัวข้อ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ แล้วคลิกเลือก2. การนำเข้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก .p12/.pfx

เมื่อเข้าสู่หน้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ เพิ่มใบรับรองเข้าเลือกที่หัวข้อ นำเข้าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ .p12/.pfxแล้วทำการเลือกอัปโหลดไฟล์ .p12 หรือ .pfx ลงไปในระบบทำการใส่รหัสแล้วคลิกที่ปุ่ม อัปโหลดจากนั้นรอสักครู่เพื่อให้ระบบประมวลผลระบบจะแจ้งว่าติดตั้งใบรับรองสำเร็จแล้ว ให้คลิกที่ รายละเอียดใบรับรอง3. การเลือกใบรับรองและการนำไปใช้

หลังจากเข้ามาสู่หน้าแสดงรายละเอียดใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เราสามารถเลือกใช้ใบรับรองที่อิเล็กทรอนิกส์ที่เราติดตั้งไว้ เพื่อเอาไปเป็นลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้


โดยคลิกที่ เลือกใช้แล้วระบบจะประมวลผล กรุณารอสักครู่ตอนนี้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของเราสามารถเอาไปลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสารได้แล้วยกตัวอย่างเช่น เอาไปลงลายเซ็นดิจิทัลบนเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ดังรูปตัวอย่าง