เริ่มต้นการใช้งาน

เกี่ยวกับเลซีฟ

ที่เลซีฟเราทำให้ทุกคนสามารถที่จะออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่เสถียรและปลอดภัย โดยใช้เวลาที่สั้นที่สุดในการพัฒนา ทั้งการพัฒนาเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ โดยเราจัดเตรียม API ที่สามารถสร้างเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ท่านสามารถสร้างเอกสารเหล่านี้ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาพัฒนาใหม่ทั้งระบบ


เริ่มต้นการใช้งาน

ท่านสามารถสร้างบัญชี เพื่อใช้งานเลซีฟได้ตลอดเวลา โดยเราได้จัดเตรียมใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทดสอบไว้ (Test Certificate) เพื่อให้ทีมงานพัฒนาสามารถเริ่มทดลองระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ การยกเลิกใบกำกับภาษีเดิมและออกใบกำกับภาษีใหม่ ได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกกระบวนการทางเอกสารใดๆ

หลังจากการทดสอบเรียบร้อย ท่านเพียงแค่ดำเนินการกดปุ่มติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของจริง ก็จะสามารถเริ่มต้นออกใบกำกับภาษีจริงได้ทันที


เปิดใช้งานระบบทดลอง เพื่อทดสอบการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเลซีฟ

ท่านสามารถกดที่ลิงค์ "สร้างบัญชี" เพื่อสมัครเข้าใช้งาน เมื่อสมัครแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบทดสอบได้ทันที ซึ่งจะไม่ใช่ใบกำกับภาษีจริง และไม่ได้ส่งข้อมูลเข้าระบบของกรมสรรพากร


การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากที่ท่านทดสอบระบบเรียบร้อย และพร้อมที่จะออกใบกำกับภาษีจริง ท่านสามารถกดปุ่ม "เพิ่มลายเซ็นดิจิทัล" ที่เมนูลายเซ็นดิจิทัล ในบัญชีของท่าน เพื่อทำการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของจริง หลังจากติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของจริงเรียบร้อย ท่านจะสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์จริงได้ทันที


การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ระบบออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของเลซีฟ จะทำการสร้างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฉบับ (ไฟล์ PDF และ ไฟล์ XML) พร้อมลงลายมือชื่อดิจิทัลจากใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

  • ไฟล์ PDF เป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับส่งให้ลูกค้าของท่าน
  • ไฟล์ XML เป็นใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับส่งให้กรมสรรพากร

การยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เดิมและจัดทำใหม่ทดแทน

กรณีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว หากต้องการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเดิม เพื่อออกฉบับใหม่ทดแทน สามารถทำได้ในระบบเลซีฟ โดยใช้เลขที่ใบกำกับภาษีใหม่ และลง วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ และทำการกดเลือกที่ช่อง "เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีใหม่แทนใบกำกับภาษีเดิม" พร้อมกรอกเลขที่ใบกำกับภาษีเดิม แล้วเลือกสาเหตุที่ยกเลิกใบกำกับภาษีเดิม


เอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เลซีฟออกได้

  • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
  • ใบเพิ่มหนี้
  • ใบลดหนี้

ช่วยเหลือ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ line: @leceipt หรือ โทร. 082-579-8555 (8.30 น. - 17.30 น. ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์)