การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ


ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ โดยในการสร้างเอกสารนั้นผู้ใช้งานมักจะมีการป้อนข้อมูลของ “ผู้ติดต่อ” หรือ “ลูกค้าที่ต้องออกเอกสารให้”


ข้อดีของการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อ

ในการสร้างเอกสารต่าง ๆ จะต้องมีการป้อนข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอยู่ก่อนเสมอ ซึ่งหากสร้างข้อมูลของผู้ติดต่อซึ่งคือ ข้อมูลของลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ที่เราต้องออกเอกสารให้จะมีความสะดวกกว่า ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนั้น เมื่อได้ป้อนข้อมูลไปบางส่วน ก็จะมีการขึ้นข้อมูลพื้นฐานของผู้ติดต่อให้ แล้วทำการคลิกในส่วนที่แสดงข้อมูลขึ้นมา ระบบก็จะป้อนข้อมูลที่มีในระบบให้อย่างอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาทำการพิมพ์กรอกข้อมูลโดยสำหรับการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ มีทางเลือกในการป้อนข้อมูลได้ 2 ทาง ดังนี้
1. การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่เมนู “ผู้ติดต่อ”

ที่เมนูด้านซ้ายมือจะพบเมนู ข้อมูลภายใน แล้วให้คลิกที่ ผู้ติดต่อจะแสดงหน้าดังรูปคลิกที่ เพิ่มผู้ติดต่อจะมีรูปแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ ดังรูปซึ่งสามารถค้นเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จากระบบได้ด้วย แล้วเพิ่มผู้ติดต่อเข้าสู่ระบบได้ด้วย โดยกรอกเลขบัตรผู้เสียภาษีดังรูปแล้วทำการกดค้นหาโดยจะขึ้นข้อมูลดังรูป ให้ทำการกดปุ่ม บันทึก ที่ด้านล่างสุดได้เลยจะพบว่าบริษัทในรูปตัวอย่างขึ้นเป็นรายชื่อผู้ติดต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นหัวข้อต่าง ๆ ที่ต้องกรอกข้อมูลผู้ติดต่อ ดังนี้1.1 ข้อมูลชื่อกิจการ

ส่วนนี้จะมีฟอร์มให้กรอกข้อมูลดังรูปคลิกเลือก “ประเภทบุคคล” ดังตัวอย่างเลือก “เลขประจำตัวผู้เสียภาษี”แล้วใส่ “เลขที่”แล้วเลือก “สาขา” ดังรูปสามารถทำการค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้ว่า มีในระบบหรือไม่จากนั้นใส่ “ชื่อบริษัท”ข้อมูลที่กรอกครบแล้วจะแสดงดังรูป1.2 ที่อยู่จดทะเบียน

ส่วนนี้จะข้อมูลดังรูปใส่ “บ้านเลขที่” และ “ที่อยู่”กรอกข้อมูลถนน โดยเลือก “คำนำหน้าถนน” และ ป้อนชื่อ “ถนน”เลือกภาษา สำหรับแสดงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล โดยจะมีจังหวัดให้เลือกคลิก โดยเลือกคำนำหน้าจังหวัดก่อน ถ้าเป็นกรุงเทพ ก็มีให้เลือกเป็น ไม่แสดงในส่วนของอำเภอก็เช่นเดียวกัน หากเลือกจังหวัดกรุงเทพ จะแสดงชื่อเขตให้เลือกการเลือกตำบลหรือแขวงก็เช่นเดียวกันโดยหากเลือก ภาษาอังกฤษ จะแสดงการชื่อจังหวัด อำเภอ เป็นภาษาอังกฤษ ดังรูปตัวอย่างจากนั้นใส่รหัสไปรษณีย์ข้อมูลที่กรอกทั้งหมดจะแสดงดังตัวอย่าง1.3 ช่องทางติดต่อ

ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผู้ขายสามารถติดต่อผู้ซื้อหรือลูกค้าหรือผู้ใช้บริการได้ จะขึ้นแบบฟอร์มให้กรอกดังรูปทำการกรอกข้อมูลดังรูปตัวอย่าง1.4 ข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้

จะขึ้นแบบฟอร์มให้กรอกดังรูปทำการกรอกข้อมูลดังรูปตัวอย่าง1.5 ข้อมูลธนาคารของคู่ค้า

โดยจะมีแบบฟอร์มให้กรอกดังรูปใส่ชื่อบัญชีก่อนแล้วเลือกชื่อธนาคารให้พิมพ์ชื่อสาขาของธนาคารที่เลือกไว้เลือกประเภทบัญชีจากนั้นใส่เลขที่บัญชีหากต้องการเพิ่มธนาคารให้คลิกที่ เพิ่มธนาคารกรอกรายละเอียดหมายเหตุการชำระเงิน (หากมี)ข้อมูลที่กรอกครบแล้ว จะแสดงดังรูปตัวอย่าง1.6 บันทึกและแสดงรายการข้อมูลผู้ติดต่อ

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วคลิกที่ บันทึกซึ่งข้อมูลของผู้ติดต่อจะเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลดังรูปหากต้องการ “ลบ” หรือ “แก้ไข” รายชื่อผู้ติดต่อ จะมีปุ่ม “เลือก” แล้วสามารถทำการคลิกเลือกดังรูป ซึ่งแสดงดังรูป2. การสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่เมนูผ่านเอกสารใด ๆ

คลิกเลือกสร้างเอกสาร ในตัวอย่างจะเป็น “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกำกับภาษี”

เมื่อทำการสร้างเอกสารจะต้องกรอกข้อมูลผู้ติดต่ออยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อกรอกข้อมูลส่วนนี้แล้ว ข้อมูลจะไปอยู่ในระบบหลังจากทำการสร้างเอกสารเป็นที่เรียบร้อย