วิธีลบพื้นหลังตราประทับ


ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการลบพื้นหลังตราประทับ สำหรับผู้ใช้งานที่มีไฟล์รูปตราประทับ ซึ่งเป็นไฟล์รูปต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วมีความจำเป็นต้องลบพื้นเพื่อจะได้ไม่ไปทับกับข้อความบนเอกสาร ดังตัวอย่างรูปตราประทับที่มีพื้นหลังติดอยู่

จากรูปด้านล่างจะสังเกตว่าตราประทับมีพื้นหลัง ซึ่งจะไปบังข้อความบนเอกสารรูปตราประทับที่เอาพื้นหลังออก

จากรูปด้านล่างเมื่อเอาพื้นหลังออก พื้นหลังจะไม่ไปบดทับหรือบังข้อความที่สำคัญ ดังรูปวิธีลบพื้นหลังตราประทับ

  1. สามารถลบพื้นหลังตราประทับด้วยวิธีการลบที่ง่ายมาก ขอแนะนำเว็บไซต์ remove.bg


2. ทำการอัพโหลดตราประทับที่ปุ่ม Upload Image ดังรูป3. ซึ่งจะพบตราประทับได้ถูกระบบนำพื้นหลังออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4. สามารถดาวน์โหลดตราประทับมาใช้งาน (ซึ่งจะเป็นไฟล์นามสกุล .png ซึ่งจะรองรับวัตถุรูปภาพที่ไม่มีพื้นหลัง) ทำการคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด5. นำตราประทับที่ถูกลบพื้นหลังแล้วไปใช้งาน ดังรูปตัวอย่าง