วิธีเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์


1. ไปที่เมนูตั้งค่า คลิกที่ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์2. กดปุ่ม เลือกใช้ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านต้องการใช้ในการลงลายเซ็นดิจิทัล3. หลังจากทำการเลือกใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จ จะมีวงกลมสีเขียวมีเครื่องหมายขีดถูก หลังชื่อใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านเลือกใช้