วิธีการสมัครใช้งาน1. เริ่มต้นการสมัครใช้งาน

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ https://www.leceipt.com จะพบกับหน้าแรกเว็บไซต์ของเราดังรูปแล้วทำการสร้างบัญชีโดยคลิกที่หัวข้อ สร้างบัญชีเมื่อเข้ามาที่หน้า “สร้างบัญชี” ให้คลิกที่ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครการใช้งานจากนั้นจะเห็นฟอร์มการกรอกข้อมูลต่าง ๆ สำหรับสมัครสมาชิกดังรูป2. สร้างบัญชีผู้ใช้

ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล

เริ่มทำการกรอกข้อมูล “อีเมล” ซึ่งควรเป็นอีเมลปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ แล้วทำการคลิกที่ปุ่ม ส่งรหัสตรวจสอบสถานะ โดยระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลของผู้ใช้ที่ทำการกรอกไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่า อีเมลที่ทำการกรอกไว้นั้นว่า ผู้ใช้งานเป็นเจ้าของอีเมลและอีเมลยังใช้งานได้อยู่จริงโดยระบบจะส่งรหัสเข้าไปยังอีเมลที่กรอกข้อมูลไว้ซึ่งจะได้รหัสดังรูปภาพตัวอย่าง โดยจากรูปจะได้รับรหัสเป็นหมายเลข 6 หลัก ดังตัวอย่างคือ “123456” ซึ่งเป็นหมายเลขสมมุติขึ้น โดยแต่ละท่านจะได้รับหมายเลขรหัสไม่เหมือนกันจากนั้นนำหมายเลขรหัสไปกรอกในช่องด้านล่างอีเมลดังรูปข้อแนะนำ : เมื่อได้รับรหัสทางอีเมลแล้วควรนำรหัสที่ได้รับมากรอกใส่ข้อมูลทันที ไม่เช่นนั้นแล้วรหัสจะหมดอายุได้ดังรูปในกรณีที่รหัสหมดอายุก็สามารถทำการส่งกดปุ่ม ส่งรหัสใหม่


จากนั้นจะขึ้นช่องให้กรอกอีเมลซึ่งก็ทำการกรอกอีเมลอีกครั้งและตรวจสอบรหัสจากอีเมลแล้วนำรหัสนั้นมากรอกใส่ช่องสำหรับใส่รหัสตั้งค่ารหัสผ่าน

ต่อมาจะเป็นตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเวลาเมื่อเข้าสู่ระบบ โดยการตั้งรหัสผ่านต้องมีตัวอักษรมากกว่า 8 ตัวขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 64 ตัว เมื่อใส่รหัสผ่านที่ต้องการตั้งแล้วก็ทำการยืนรหัสผ่านนั้นโดยทำการกรอกรหัสผ่านที่ต้องการตั้งเพื่อเป็นการยืนยันอีกรอบใส่ชื่อและเบอร์โทร

กรอกข้อมูล ชื่อ – นามสกุล ดังรูปแล้วทำการใส่ชื่อที่ต้องการแสดงและเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นทำการกดปุ่ม สร้างจากนั้นระบบจะทำการประมวลผล ให้ทำการรอสักครู่ แล้วระบบจะพาเข้าสู่หน้า บริษัท (ผู้ขาย)3.ใส่ข้อมูลผู้ขาย

หน้าส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลของบริษัท (ผู้ขาย) อย่างละเอียด3.1 ใส่ชื่อ บริษัท (ผู้ขาย)  ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างดังรูปตัวอย่าง3.2 ต่อมาเป็นจะเป็นส่วน ที่อยู่ของบริษัท (ผู้ขาย) ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างเช่นกัน ดังรูปตัวอย่าง3.3 การใส่ข้อมูลถนนสามารถเลือกคำนำหน้าได้ว่าจะเลือกแบบ ถ. หรือ ถนน หรือ ไม่แสดง เมื่อเลือกคำนำหน้าเสร็จแล้วให้ใส่ชื่อถนน ส่วนนี้ก็ห้ามเว้นว่างเช่นกัน ดังรูปตัวอย่าง3.4 การใส่ข้อมูลจังหวัดเช่นเดียวกันกับที่อยู่สามารถเลือกคำนำหน้าแบบ จ. หรือ จังหวัด หรือ ไม่แสดง แล้วคลิกเลือกจังหวัดดังรูปตัวอย่าง ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างเช่นกัน ดังรูปตัวอย่าง3.5 การใส่ข้อมูลอำเภอหรือเขตก็เช่นเดียวกันคือสามารถเลือกคำนำหน้าได้เป็น อ. หรือ อำเภอ หรือ เขต หรือ ไม่แสดง แล้วคลิกเลือกข้อมูลอำเภอหรือเขต โดยส่วนนี้ห้ามเว้นว่างดังรูปตัวอย่าง3.6 การใส่ข้อมูลตำบลหรือแขวงก็สามารถเลือกคำนำหน้าโดยสามารถเลือก ต. หรือ ตำบล หรือ แขวง หรือ ไม่แสดง แล้วคลิกเลือกตำบลหรือแขวงที่ต้องการ ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างดังรูปตัวอย่างจากนั้นกรอก รหัสไปรษณีย์ ส่วนนี้ก็ห้ามเว้นว่างเช่นกัน

3.7 การใส่ เบอร์โทรศัพท์ ให้ใส่ตัวเลขแรกหลังเลข “0” (ไม่ต้องกรอกเลข “0” นำหน้า) ยกตัวอย่างเช่นเบอร์โทร “091-234-5678” ก็ให้ใส่เป็น “912345678” ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างไว้เช่นกัน ดังรูปภาพตัวอย่าง3.8 ช่องใส่อีเมลของบริษัท (ผู้ขาย) ส่วนนี้ก็ห้ามเว้นว่างเช่นกัน ดังรูปตัวอย่าง3.9 ช่องใส่อีเมลของบริษัท (ผู้ขาย) ส่วนนี้ก็ห้ามเว้นว่างเช่นกัน ดังรูปตัวอย่าง3.10 การใส่สำนักงานใหญ่หรือสาขาโดยสามารถเลือก สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างเช่นกัน ดังรูปถ้าหากเลือกสาขาให้กรอกข้อมูลเลขที่สาขาด้วย ส่วนนี้ก็ห้ามเว้นว่างเช่นกันเมื่อใส่ข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม บันทึก