วิธีสร้างใบวางบิลหลังจากที่ทำการสมัครการใช้งานและสร้างข้อมูลของบริษัท (ผู้ขาย) ต่อไปเราจะแนะนำวิธีการในการสร้างใบวางบิลเป็นไฟล์ PDF โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เริ่มต้นสร้างเอกสาร

ที่หน้าหลักที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ ให้คลิกที่ปุ่ม สร้างเอกสารจากนั้นจะมีรายการสร้างเอกสารต่าง ๆ ให้เลือก ไปที่หัวข้อ เอกสารธุรกิจ ให้เลือกที่ ใบวางบิล ดังรูปซึ่งจะเห็นรูปแบบเอกสารแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ของ ใบวางบิล2. ข้อมูลของผู้ซื้อ

ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อกิจการของลูกค้าของท่านสำหรับส่วนนี้ห้ามเว้นว่างไว้ดังรูปตัวอย่างสำหรับการกรอกข้อมูลที่อยู่ ให้สังเกตที่ปุ่ม โครงสร้างที่เปิดอยู่ โดยให้สไลด์ปุ่มนี้ไปทางด้านซ้าย (“ปิด”) จะแสดงการกรอกข้อมูลดังรูป ซึ่งเราสามารถใส่ข้อมูลที่อยู่ได้อย่างอิสระแต่หาก โครงสร้างที่เปิดอยู่ เลื่อนปุ่มมาด้านขวามือ (“เปิด”) จะมีรูปแบบที่อยู่ให้กรอกดังนี้การใส่ที่อยู่ของลูกค้าของท่านโดยที่ช่องกรอก เลขที่ ให้ใส่เลขที่ตั้งของที่อยู่ (ช่องนี้ห้ามเว้นว่าง) แต่ข้อมูลที่อยู่อื่น ๆ อย่างเช่น เลขหมู่ หรือชื่อหมู่บ้าน ให้นำมากรอกในช่อง ที่อยู่ รวมถึงข้อมูลชื่อ ถนน โดยสำหรับช่องกรอก ที่อยู่ และ ถนน ส่วนนี้สามารถเว้นวรรคได้ดังรูปตัวอย่างก่อนที่เราจะใส่ข้อมูล จังหวัด อำเภอ และตำบล ให้สังเกตที่ปุ่ม ภาษาอังกฤษ ด้านขวามือ ด้วยระบบของเรารองรับการเลือกข้อมูลเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษด้วย ดังรูปแต่หากที่ปุ่ม ภาษาอังกฤษ เราเลือก “ปิด” โดยสไลด์ปุ่มปุ่มมาด้านซ้าย ข้อมูลจะเป็นภาษาไทย อย่างตัวอย่างด้านล่าง เราต้องการเลือก จังหวัด ปลายทาง ก็จะแสดงเป็นดังรูป


การใส่ข้อมูล อำเภอ/เขต ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างโดยทำเช่นเดียวกันคือหลังจากที่ได้เลือกจังหวัดที่ต้องการเช่น เลือกกรุงเทพมหานครแล้วก็สามารถคลิกเลือก อำเภอ/เขต ของจังหวัดที่เราเลือกไว้แล้วดังรูปต่อมาเป็นการคลิกเลือก ตำบล/แขวง ส่วนนี้ห้ามเว้นว่างซึ่งเช่นเดียวกันกับ จังหวัด และ อำเภอ ดังรูป


การใส่รหัสไปรษณีย์สามารถทำได้ดังรูป (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง)ใส่ประเภทของผู้เสียภาษีต่าง ๆ ดังรูป (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง) ดังรูปหลังจากนั้นทำการกรอกหมายเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง) ดังรูปจากนั้นทำการเลือกสำนักงานดังรูปถ้าเลือกสาขาให้ใส่หมายเลขดังรูปใส่ชื่อ ผู้ติดต่อ ดังรูปตัวอย่างการใส่เบอร์โทรศัพท์ กรุณากรอกเลข “0” นำหน้า ยกตัวอย่างเช่นเบอร์โทร “0812345678” ก็ให้ใส่เป็น “0812345678” ดังรูปภาพตัวอย่างให้ใส่อีเมลของลูกค้าของท่านดังรูปภาพตัวอย่างเมื่อทำการกรอกข้อมูลที่อยู่เรียบร้อยแล้วจากรูปด้านล่างจะสังเกตุเห็นฟอร์มในการกรอกด้านขวามือซึ่งจะมี เลขที่ และ วันที่การใส่ เลขที่ ซึ่งเป็นเลขเอกสารที่ทางท่านเป็นผู้กำหนดเองดังรูปตัวอย่าง (ส่วนนี้ห้ามเว้นว่าง) และคลิกเลือกวันที่ที่ต้องการ3. รายการสินค้าและการคำนวณราคา

ต่อมาคือส่วนที่ทำการกรอกข้อมูลและคำนวณสินค้าที่ลูกค้าของท่านทำการสั่งซื้อดังรูปทำการใส่รายการสินค้าต่าง ๆ โดยกำหนด ลำดับ แล้วใส่ รายการสินค้า แล้วใส่จำนวนของสินค้าที่ทำการสั่งซื้อดังรูปต่อมาให้ทำเลือก หน่วย ของจำนวนสินค้าดังรูปต่อมาใส่ราคาสินค้าแล้วลองคลิกที่บริเวณพื้นที่สีเทาในส่วนของจำนวนเงินจะพบว่าระบบได้คำนวนเงินของราคาสินค้าเอาไว้ให้เมื่อต้องการเพิ่มรายการสินค้าให้ทำการกดปุ่ม เพิ่มรายการ

เพิ่มรายการ
เพิ่มรายการ


หลังจากที่เพิ่มรายการสินค้าแล้วจะมีลักษณะดังรูปสำหรับเครื่องหมายถังขยะสีฟ้าด้านขวามือสุดจะเป็นปุ่มลบรายการสินค้านั้น ๆ ออกหากต้องการลบรายสินค้านั้นให้ทำการคลิกที่เครื่องหมายถังขยะ

ด้านมุมขวาล่างจะสังเกตุว่าระบบได้คำนวณรวมเป็นเงินไว้เรียบร้อยแล้วส่วนสุดท้ายของฟอร์มการกรอกคือด้านล่างจะมีช่องหมายเหตุและชื่อผู้รับเงินส่วนนี้จะใส่หรือเว้นว่างก็ได้4. ช่องทางการชำระเงิน

โดยเรามีช่องการชำระเงินรองรับทั้งแบบแสดงข้อมูลการโอนผ่านธนาคารและการจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ก่อนอื่นค่าเริ่มต้นช่องทางการชำระเงินจะแสดงเป็นดังรูปคลิกเลื่อนปุ่มทางขวาให้เป็นสถานะ เปิด ซึ่งจะแสดงรายละเอียดการชำระเงินดังรูปแสดงข้อมูลการโอนผ่านธนาคาร

ทำการใส่ชื่อบัญชีธนาคารที่ต้องการแสดงดังรูปให้สังเกตที่ปุ่ม ภาษาอังกฤษ ด้านขวามือ ด้วยระบบของเรารองรับการเลือกข้อมูลเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษด้วย ดังรูปคลิกเลือกธนาคารแล้วพิมพ์สาขาคลิกเลือกประเภทบัญชีใส่หมายเลขบัญชีหรือหากปิดปุ่มปุ่มภาษาอังกฤษ การเลือกข้อมูลจะเป็นภาษาไทยโดยเลือกบัญชีธนาคารแล้วพิมพ์ชื่อสาขาคลิกเลือกประเภทบัญชีใสเลขที่บัญชีสามารถเพิ่มธนาคารได้โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มธนาคาร แล้วใส่รายละเอียดดังที่กล่าวมาเหมือนเดิมสำหรับหมายเหตุการณ์ชำระเงินนั้นสามารถรายละเอียดการชำระเงิน จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้การจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)

จะสังเกตปุ่มดังรูปทำการเปิดใช้งานโดยเลื่อนไปทางขวาจะแสดงดังรูปเมื่อลูกค้าทำการสแกนคิวอาร์โค้ด แอปธนาคารจะแสดงเลขที่บัญชีพร้อมเพย์ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี) และจำนวนเงินที่ต้องโอนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยให้ทำการคลิกปุ่ม ต่อไปจากนั้นระบบก็จะประมวลผลเพื่อดำเนินการให้รอสักครู่ดังรูปเมื่อระบบประมวลเป็นที่เรียบร้อยจะแสดงตัวอย่างเอกสาร ใบวางบิล แสดงดังรูป หากข้อมูลที่แสดงถูกต้องให้คลิกปุ่ม ยืนยัน ซึ่งอยู่ด้านบนแต่ถ้าต้องการแก้ไขเอกสารให้กดปุ่ม แก้ไข5. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว

จากนั้นเราจะได้ไฟล์ของเอกสารที่สร้างเสร็จแล้วดังรูป6. การเปิดเอกสาร

ที่เมนู เลือก ให้คลิกที่ เปิดเอกสารหรือที่ไอคอน PDFจากนั้นจะแสดงรายละเอียดเอกสารของ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีลายเซ็นดิจิทัลและสามารถกดดาวน์โหลดเพื่อเอาไปใช้งานได้เลย7. การดาวน์โหลด

จากเมนู เลือก ให้คลิกที่ ดาวน์โหลด ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ ใบวางบิล

และเมื่อเปิดไฟล์ (แนะนำให้ใช้ Adobe Acrobat Reader DC) จะเห็นเอกสารซึ่งมีลายเซ็นดิจิทัลพร้อมมาให้ด้วย8. การส่งอีเมล

ระบบของเรารองรับการส่งไฟล์ ใบแจ้งหนี้ ผ่านอีเมล โดยที่เมนู เลือก แล้วเลือกให้คลิกที่ อีเมลแล้วขึ้นกล่อง Pop-up ให้กรอกอีเมลปลายทางที่ต้องการส่งไฟล์ ใบวางบิล แล้วคลิกที่ ส่งอีเมล
เมื่อไฟล์ได้ถูกส่งไปยังอีเมลปลายทางเรียบร้อย ระบบจะขึ้นแจ้งว่า ส่งอีเมลสำเร็จ ดังรูปเมื่อผู้รับได้เปิดอีเมลที่มีการส่งไฟล์ ใบวางบิล จะแสดงในลักษณะดังรูป9. การส่ง SMS

ระบบของเรายังสามารถส่งไฟล์ ใบวางบิล ทาง SMS ได้อีกด้วย โดยที่เมนู เลือก แล้วเลือกที่ SMSจากนั้นระบบจะขึ้น Pop-up ให้ใส่เบอร์โทรมือถือของหมายเลขปลายทางที่ต้องการส่ง แล้วคลิกที่ ส่งข้อความ SMSเมื่อระบบส่ง SMS สำเร็จแล้วจะขึ้นข้อความแจ้ง ส่งข้อความ SMS สำเร็จ! ดังรูปมาดูที่ส่วนของปลายทางของผู้ที่ได้รับ SMS โดยเมื่อเปิดมือถือขึ้นมาจะพบข้อความแจ้งขึ้นมาดังรูปเมื่อกดคลิกที่ลิงค์ ระบบจะขึ้นให้ดังรูป แล้วให้ใส่รหัสที่ส่งมาจาก SMSคลิกปุ่ม เปิดไฟล์ ซึ่งควรลง Application สำหรับเปิด PDF ไว้ด้วย (หากยังไม่มี)เปิดดูไฟล์ PDF จากตัวอย่างได้ใช้แอปพลิเคชัน “Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Editor & Creator”