วิธีแก้ไขรายละเอียดผู้ใช้งาน

1. เข้าสู่หน้าสำหรับการแก้ไข

ในหน้าหลักของระบบจะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้ได้โดยทำการคลิกที่ส่วนของบริเวณชื่อและอีเมลของผู้ใช้โดยสังเกตุด้านมุมขวาบนดังรูปเมื่อคลิกแล้วขึ้นแสดงเมนูที่ปรากฏหัวข้อต่าง ๆ ให้ทำการเลือก ผู้ใช้งาน ดังรูป2. การแก้ไขข้อมูล

หลังจากนั้นจะเข้าสู้หน้าแก้ไขผู้ใช้งานซึ่งมีช่องกรอกข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการแก้ไข สำหรับกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลอีเมลระบบไม่สามารถทำได้เมื่อทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ทำการคลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ