วิธีแก้ไขรูปแบบเอกสาร

หากท่านต้องการใช้รูปแบบเอกสารใบกำกับภาษีเดิม หรือต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถแก้ไขได้โดยตรงจากระบบ Leceipt หรือหากท่านที่มีความรู้เรื่องภาษา HTML ก็สามารถแก้ไขเอกสารในรูปแบบ HTML ได้เช่นกัน
1. เข้าสู่หน้าสำหรับการแก้ไขรูปแบบเอกสาร

เมื่อเข้าสู่หน้าหลักของระบบจะสังเกตุเห็นแถบเมนูด้านซ้ายมือล่างจะพบหัวข้อ ตั้งค่า e-Tax ให้คลิกที่เมนู รูปแบบเอกสารจากนั้นจะเข้าสู่หน้าหลักของหน้า รูปแบบเอกสารระบบการแก้รูปแบบของเรารองรับทั้งแบบสำหรับ ผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งมีรูปแบบการแก้ไขคล้ายคลึงกับโปรแกรมทางด้านเอกสารอย่างเช่น Microsoft Word ซึ่งอยู่บริเวณส่วนแรกและ แบบสำหรับนักพัฒนา ที่มีความเข้าใจในภาษา HTML ซึ่งอยู่บริเวณหัวข้อ HTML Code2. การเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการแก้ไข ดูตัวอย่างเอกสารและการรีเซ็ตเอกสาร

สำหรับการแก้ไขรูปแบบแรกสำหรับผู้ใช้ทั่วไปดังบริเวณดังรูปซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ ด้านบนซึ่งจะให้เลือกประเภทเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ส่วนที่ให้ดูตัวอย่างรูปแบบของฟอร์มเอกสารและการรีเซ็ตเอกสารดังรูปซึ่งอธิบายส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ส่วนสำหรับเลือกเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ต้องการแก้ไขรูปแบบฟอร์มเอกสารที่ส่วนเลือกเอกสารโดยมีให้เลือกดังรูปการดูตัวอย่างของเอกสาร คือตัวอย่างเอกสารที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเมื่อคลิกที่ปุ่ม ดูตัวอย่างเอกสารซึ่งจะมีรูปแบบตัวอย่างเอกสารขึ้นมาดังรูปหากต้องการกลับไปแก้รูปแบบเอกสารให้คลิกปุ่ม กลับ แต่ถ้าหากต้องการรูปแบบเอกสารที่แก้ไขหรือปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้เลือก บันทึกการรีเซ็ตเอกสาร โดยหากต้องการรีเซ็ตเอกสารให้เป็นค่าเริ่มต้นให้คลิกที่ปุ่ม รีเซ็ตเอกสารทำการยืนยันว่าจะรีเซ็ตเอกสารนี้หรือไม่เมื่อรีเซ็ตแล้วเอกสารจะเป็นค่าเริ่มต้นของระบบ Leceipt3. ส่วนแก้ไขเอกสารสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ส่วนบริเวณสำหรับการแก้ไขเอกสารส่วนนี้จะเป็นดังรูปโดยในส่วนนี้จะมีเมนูที่รองรับความสามารถในการจัดรูปแบบเอกสารในหลาย ๆ ส่วนดังต่อไปนี้3.1 ส่วนเมนูด้านบนเกี่ยวข้องกับการจัดเอกสารแบบภาพรวม3.2 เมนูการจัดรูปแบบตาราง

โดยเมื่อทำการคลิกที่บนเอกสารที่ต้องการแก้ไขแล้วเมนูสำหรับการแก้ไขตารางจะปรากฏขึ้นมาเมนู คุณสมบัติตาราง เป็นเมนูสำหรับแก้ไขรูปแบบเส้นตารางและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับตารางหรือ cell

เมื่อที่ไอคอนด้านบน 1 คลิกจะพบกล่องเมนูย่อยอีกดังรูปการตั้งค่าคุณสมบัติของตารางแบบออกเป็น 2 ส่วนคือ ทั่วไป และ ขั้นสูง และเมื่อคลิกเลือก ขั้นสูง จะมีเมนูสำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตารางอีกดังรูปเมนู ลบตาราง สามารถเลือกตารางที่ต้องการลบแล้วเลือกคลิกที่รูปเครื่องหมายดังรูป

เมนู แทรกแถวไว้ก่อนหน้า เป็นส่วนที่เอาไว้เพิ่มแถวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาต่อจากแถวเดิม

เมนู แทรกแถวไว้หลัง คือเมื่อคลิกที่เมนูนี้จะมีแถวแทรกเพิ่มขึ้นก่อนหน้าแถวปัจจุบัน

เมนู ลบแถว คลิกเลือกแถวที่ต้องการลบแล้วกดที่ไอคอนเมนูลบแถว

เมนู แทรกคอลัมน์ไว้ก่อนหน้า คือเมื่อคลิกที่คอลัมน์ปัจจุบันจะมีคอลัมน์ใหม่เพิ่มมาทางขวา

เมนู แทรกคอลัมน์ไว้ภายหลัง คือเมื่อคลิกที่คอลัมน์ปัจจุบันจะมีคอลัมน์เพิ่มมาทางซ้าย

เมนู ลบคอลัมน์ คลิกเลือกยังคอลัมน์ที่ต้องการลบแล้วคลิกที่ไอคอนเมนูดังรูป

3.3 เมื่อคลิกขวาบริเวณฟอร์มเอกสาร

เมื่อคลิกขวาบริเวณฟอร์มเอกสารจะพบกล่องเมนูโผล่ขึ้นมาดังรูปรูปด้านล่างแสดงกล่องเมนูเมื่อคลิกขวาแล้วเมื่อคลิกที่เมนู ลิงก์... ซึ่งเป็นลิงก์ URL จากภายนอกอย่างเช่นเว็ปไซต์ของบริษัทโดยมีการตั้งค่าต่าง ๆ ดังเมนูย่อยเกี่ยวกับลิงก์ดังรูปเมื่อคลิกที่เมนู ช่องเซลล์ ซึ่งจะพบเมนูย่อยดังรูปเมื่อคลิกที่เมนู แถว จะพบเมนูย่อยที่เกี่ยวข้องกับการปรับค่าต่าง ๆ ของแถวดังรูปเมื่อคลิกที่เมนู คอลัมน์ ก็จะพบเมนูย่อยสำหรับการปรับค่าต่างของคอลัมน์ดังรูปสำหรับเมนู คุณสมบัติตาราง... เมื่อคลิกเข้าไปแล้วยังแบ่งเป็น ทั่วไป ดังรูปและ ขั้นสูง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเส้นขอบดังรูปหากต้องการลบตารางให้คลิกที่เมนู ลบตาราง3.4 การลากข้อความ

โดยสามารถกดลากข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยดับเบิ้ลคลิกที่ข้อความก่อนแล้วลากเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยน4. การจัดรูปแบบเอกสารแบบ HTML Code

อีกส่วนการจัดรูปแบบเอกสารสำหรับผู้ที่มีความรู้ในภาษา HTML จะอยู่ในส่วนของ HTML Code ซึ่งเรามี Text editor รองรับไว้ให้สามารถเข้าไปแก้และปรับรูปแบบเอกสารได้เลย