การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากระบบ TRCloud


ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ที่เชื่อมต่อกับระบบ TRCloud


รู้จักกับ TRCloud


TRCloud คือ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งเป็นถูกพัฒนาโดย บริษัท ที.อาร์.สยามภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.trcloud.co

ซึ่งระบบของ Leceipt ก็มีบริการเชื่อมต่อกับระบบของ TRCloud สามารถมีได้หลายบริษัท สำหรับการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี

ออกมาได้เป็นทั้งไฟล์ PDF และ XML ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาทำการกรอกข้อมูลเพื่อสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ใหม่ ๆ
1. การเชื่อมต่อกับ TRCloud

ก่อนอื่นเข้าไปที่หัวข้อ ข้อมูลภายนอก ซึ่งอยู่แถบเมนูด้านซ้ายมือดังรูปเมื่อเข้ามาแล้วขึ้นให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ สำหรับการเชื่อมต่อ ดังรูปสำหรับการเชื่อมต่อกับ TRCloud จะต้องนำข้อมูลเพื่อนำมากรอกใส่รูปด้านบน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.1 ทำการ Log-in ไปยัง url ของ TRCloud ที่ท่านใช้งานอยู่ (อย่างในตัวอย่างจะใช้ https://violet.trcloud.co ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน)1.2 เมื่อ Log-in ได้แล้ว จะเจอหน้าระบบ ให้เลือก เข้าใช้งาน1.3 จากนั้นจะเห็นปุ่ม “API” ด้านบนขวาให้คลิกเลือก API1.4 จะเห้นหน้าระบบดังรูปด้านล่าง จะเห็นว่ามีเมนูด้านซ้าย ให้เลือกที่ ตั้งค่า : การใช้งาน API1.5 จากนั้นจะเห็นข้อมูลต่าง ๆ ดังรูปแต่ข้อมูลเหล่านั้น ยังไม่สามารถไปกรอกข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อได้ ให้คลิกที่ เพิ่มรายการใหม่1.6 จะขึ้นให้กรอกข้อมูล โดยจะแสดง Passkey และ Encrypt Head ซึ่งระบบจะให้มาอัตโนมัติข้อมูลที่ต้องการกรอกคือ Origin ให้ใส่ “https://my.leceipt.com” แล้วทำการบันทึก ดังรูป1.7 เราจะได้ข้อมูลที่จะเอามากรอก ที่หน้าเชื่อมต่อของระบบ leceipt โดยตามเลขดังรูป

   1. Company ID
   2. Passkey
   3. Encrypt Head


1.6 แต่จะเหลือส่วนที่เป็น “Endpoint Server” ที่เมนูด้านซ้ายมือ ให้เลือกที่ การขาย & รายได้ แล้วเลือก ใบกำกับภาษีจากนั้นที่หน้าระบบให้เลือก ค้นหาใบกำกับภาษีทำการคัดลอก url ส่วนหน้า เช่น ในตัวอย่าง https://violet.trcloud.co ดังรูป1.9 นำข้อมูลที่ได้จากข้อ “1.7” และ url ของท่าน ดังตัวอย่างในข้อ 1.8 ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง2.ตัวเลือกการกรองข้อมูลเพื่อดูและค้นหาเอกสาร

ระบบจะดึงข้อมูลออกมาแสดงดังรูปด้านล่างเราสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ จากระบบ TRCloud ได้โดยเลือกตัวเลือกการแสดงผลดังรูปด่านล่าง โดยสามารถเรียกดูข้อมูล ใบกำกับภาษีทั้งหมด และ ดูรายการเอกสารจากเดือน
ที่ ใบกำกับภาษีทั้งหมด จะมีเมนูให้เลือกดังนี้

 • ใบกำกับภาษีทั้งหมด
 • ยังไม่ชำระเงิน
 • จ่ายบางส่วน
 • จ่ายเงินสด
 • ชำระแล้ว

ดังรูปที่ ดูรายการเอกสารจากเดือน จะแสดงดังรูป3. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูล Invoice

จากรูปด้านล่างให้ทำการคลิกปุ่ม เลือก แล้วจะแสดงเมนูให้เลือกสำหรับการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt ต่าง ๆการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูลรายการออเดอร์สามารถสร้างได้ทุกเอกสาร ดังรายการต่อไปนี้

 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
 • ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • ใบกำกับภาษี

ดังรูปสำหรับตัวอย่างนี้จะอธิบายในส่วนของการออก “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี”

ซึ่งการเลือกสร้าง e-Tax Invoice & e-Receipt อื่น ๆ จะมีวิธีการเดียวกัน4. การสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt “ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี”

ให้เลือก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ดังรูปซึ่งระบบจะพาเข้าสู่หน้าสร้างเอกสาร และนำข้อมูลในรายการออเดอร์จากระบบ TRCloud มากรอกให้แบบอัตโนมัติ สะดวกต่อผู้ใช้งานอย่างมากในการสร้างเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receiptแนะนำให้กรอกข้อมูลบริเวณที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบเมื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ ต่อไประบบกำลังดำเนินการ กรุณาสักครู่แล้วทำการคลิกที่ ยืนยัน เพื่อสร้างเอกสาร5. เอกสารที่สร้างเสร็จแล้ว

เอกสารที่สร้างเสร็จแล้วจะแสดงดังรูป6. การเปิดเอกสาร

เข้าไปคลิกที่ปุ่ม เลือก แล้วคลิกที่ เปิดเอกสารจะแสดงเอกสารดังรูป7. การดาวน์โหลด

คลิกที่ ดาวน์โหลดเมื่อเปิดไฟล์ PDF (แนะนำให้ใช้ Adobe Acrobat Reader DC ทำการเปิดเอกสาร) จะเห็นเอกสารที่มีลายเซ็นมาด้วยดังรูป8. การส่งอีเมล

โดยจะอธิบายทีละคอลัมน์ดังต่อไปนี้จะขึ้น Pop-up ซึ่งสามารถส่งเอกสารไปยังอีเมลปลายทางที่ต้องการดังรูปเมื่อไฟล์ได้ถูกส่งไปยังอีเมลปลายทางเรียบร้อย ระบบจะขึ้นแจ้งว่า ส่งอีเมลสำเร็จ ดังรูปเมื่อผู้รับได้เปิดอีเมลที่มีการส่งไฟล์เอกสารจะแสดงในลักษณะดังรูป9. การส่ง SMS

ระบบของเรายังสามารถส่งไฟล์เอกสารทาง SMS ได้อีกด้วย โดยที่เมนู เลือก แล้วเลือกที่ SMSจากนั้นระบบจะขึ้น Pop-up ให้ใส่เบอร์โทรมือถือของหมายเลขปลายทางที่ต้องการส่ง แล้วคลิกที่ ส่งข้อความ SMSเมื่อระบบส่ง SMS สำเร็จแล้วจะขึ้นข้อความแจ้ง ส่งข้อความ SMS สำเร็จ! ดังรูปมาดูที่ส่วนของปลายทางของผู้ที่ได้รับ SMS โดยเมื่อเปิดมือถือขึ้นมาจะพบข้อความแจ้งขึ้นมาดังรูปเมื่อกดคลิกที่ลิงค์ ระบบจะขึ้นให้ดังรูป แล้วให้ใส่รหัสที่ส่งมาจาก SMSคลิกปุ่ม เปิดไฟล์ ซึ่งควรลง Application สำหรับเปิด PDF ไว้ด้วย (หากยังไม่มี)เปิดดูไฟล์ PDF จากตัวอย่างได้ใช้แอปพลิเคชัน “Adobe Acrobat Reader: PDF Viewer, Editor & Creator”10. ไฟล์ PDF ของเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูล Invoice ที่สร้างเสร็จแล้ว

เข้าไปที่ไฟล์เอกสารทั้งหมด แล้วเลือกที่ เอกสาร PDF ซึ่งจะแสดงเอกสาร e-Tax ต่าง ๆ ที่สร้างเสร็จแล้ว ในรูปแบบไฟล์ PDF11. ไฟล์ XML ของเอกสาร e-Tax Invoice & e-Receipt จากข้อมูล Invoice ที่สร้างเสร็จแล้ว

เข้าไปที่ไฟล์เอกสารทั้งหมด แล้วเลือกที่ เอกสาร XML ซึ่งจะแสดงเอกสาร e-Tax ต่าง ๆ ที่สร้างเสร็จแล้ว ในรูปแบไฟล์ XML