ส่งไฟล์เข้าอินบอกซ์บัญชี Leceipt อื่น


ส่วนนี้จะเป็นการอธิบายการตั้งค่าสำหรับ ส่งไฟล์เข้าอินบอกซ์บัญชีอื่น โดยสำหรับส่งไฟล์เอกสารไปยังผู้ใช้งานของโปรแกรม Leceipt อีกบัญชีการใช้งานอื่น ๆ ได้ด้วย ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. การส่งเอกสารให้อีกบัญชีผู้ใช้งาน Leceipt

ที่เมนูด้านซ้ายมือ ที่หัวข้อ ไฟล์เอกสาร แล้วคลิกที่ ส่งเอกสารจะพบหน้าตาเมนูดังรูปคลิกที่ปุ่ม ส่งเอกสารทำการใส่อีเมลปลายทางของอีกบัญชีผู้ใช้งาน Leceipt และข้อความทำการแนบไฟล์เอกสาร ให้คลิกที่ปุ่ม อัปโหลดเมื่ออัปโหลดไฟล์จะแสดงดังรูป ให้คลิกที่ ส่งจากนั้นจะขึ้นสถานะ “สำเร็จ” ดังรูป2. เอกสารที่ทำการส่งแล้ว

เอกสารที่ส่งแล้วจะแสดงดังรูปซึ่งสามารถกดดูข้อความได้และกดซ่อนข้อความได้ด้านขวามือที่เมนู “เลือก” สามารถเปิดเอกสารได้และสามารถ “ดาวน์โหลด” เอกสารได้3. กล่องเอกสารเข้า (ผู้รับของอีกบัญชี Leceipt)

ที่เมนูด้านซ้ายมือ ที่หัวข้อ ไฟล์เอกสาร แล้วคลิกที่ กล่องเอกสารขาเข้าก็จะพบว่ามีการส่งเอกสารมา4. การกรองของเอกสารที่ทำการส่งแล้ว อื่น ๆ

สามารถค้นหา ชื่อผู้รับ ชื่ออีเมล หรือชื่อไฟล์ค้นหาเอกสารที่ส่งแล้วด้วยอีเมลค้นหาเอกสารด้วยเดือนต่าง ๆค้นหาเอกสารตามจำนวนเอกสารได้ด้วย