การสร้าง Consumer Key สำหรับเชื่อมต่อ WooCommerce บนซอฟต์แวร์ Leceipt

ก่อนที่ทำการ Generate Key ให้ไปที่ เมนู Setting ของ WordPress ด้านซ้ายมือ เลือก “Settings” -> “Permalinks”

แล้วให้คลิกเลือกที่ “Day and name” แล้วคลิก “Save Changes”

จากนั้นหลับไปที่ WooCommerce แล้วเลือกที่เมนู “Settings” แล้วเลือก “Advanced” แล้วคลิก “REST API” จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม “Add key”

ให้ป้อนข้อมูลที่ “Description” ซึ่งเป็นการอธิบาย ในส่วนของ “User” ให้เลือก “User” และ Permission โดยเลือกว่าต้องการให้ API นี้สามารถมีสิทธิ์ทำอะไรบ้างเช่น “Read” “Write” หรือ “Read/Write”

เมื่อป้อนข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “Generate API key”

แล้วจะได้ Key ออกมาซึ่งมีทั้ง Consumer key และ Consumer secret

ซึ่งจะได้ API Key ออกมาซึ่งจะนำไปป้อนที่ซอฟต์แวร์ Leceipt เพื่อนำไปกรอกข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับ WooCommerce